Kontakt

STYRELSEN 2018/2019

Kontakt styrelsen: essingehill@gmail.com eller föreningens brevlåda Vänskapsvägen 53


Ordförande:

Julia Baxter


Vice ordförande:

Sven Fridh


Sekreterare:

Frida Isberg

 

Ekonomiansvarig/kassör:

Robin Eriksson


Fastighet- och teknisk projektering

Su-Lin Siew & Jim Thorell


Fastighet: drift och underhåll:

Jonathan Kvarnström


Suppleanter:

Mona Palm, Elisabeth Nord Melchert, Anneli Gardell

 


Vid skadedjur kontakta Anticimex på telefon:             08-517 634 00

Uppge att Bostadsrättsföreningen Essingehill är försäkrad hos Brandkontoret.