Boende

Ombyggnation av lägenhet
Funderar du på att bygga om i din lägenhet eller ta ner en vägg?

Här är Brf Essingehills handledning:
* Anlita en certifierad byggare. Eftersom vi gemensamt äger fastigheten är det i allas intresse att ombyggnationer i lägenheter som påverkar husets hållfasthet görs på korrekt sätt. Det är lägenhetsinnehavaren och den anlitade byggaren som ska ha täckande försäkring vid den händelse att något går fel. Bostadsrättsföreningen har inget ansvar.
* Ritningar finns i kommunens arkiv på Stockholm stads hemsida; http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Arenden/
* Ansök om bygglov - gör en bygganmälan. 
* Bärande väggar – kräver avbärande balk.
* Styrelsen i Brf Essingehill måste alltid bevilja en ombyggnation. Ansökningsblankett finns längst ner på sidan.
* Meddela gärna dina grannar att du bygger om, vilken tid arbetet beräknas pågå samt telefonnummer där du kan nås under dagtid.

Beskrivning av våra fastigheter:
Lägenheter i flerfamiljshus i fyra plan på platta på mark.
Mellanbjälklag betong med fyllningsmassor och uppreglat golv.
Stomme av betong/lättklinkers.
Vattenburen värme i radiatorer.
Ventilation självdrag.
Parketten i original är äldre än 1960-tal. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Andrahandsuthyrning
Bostadsrättsinnehavaren kan få upplåta sin lägenhet i andra hand om uthyrningen är godkänd av styrelsen. Beslutet tar styrelsen efter att ha fått en skriftlig ansökan, ansökningsblankett finns på längst ner på sidan.

Korttidsuthyrning
Bostadsrättsinnehavaren får upplåta sin lägenhet för korttidsuthyrning, exempelvis genom sajter på nätet, om detta anmäls till styrelsen. Man får dock endast hyra ut på detta sätt i max 6 veckor per år.
Ċ
Bostadsrättsföreningen Essingehill,
11 nov. 2017 13:26
Ċ
Bostadsrättsföreningen Essingehill,
11 nov. 2017 13:27
Comments