NEUVONTAA

Yhdistyksen puhelinneuvonta puh. 0415480638 tai espinry.toimisto@gmail.com


·      Sähköisen tiedotuksen yleistyessä, on tietoja joskus vaikea löytää.

·      Tarvitset apua jossakin asiassa.

·      Välillä tarvitsee tulostaa jotakin, eikä tulostinta ole tai se ei  toimi.  

 

Anne vastaa toimiston puhelimeen ja häneltä voi tiedustella erilaisia asioita ja kysyä apua. 
Hän voi etsiä virastojen aukioloaikoja, puhelinnumeroita, oikeita henkilöitä ja tulostaa lomakkeita.

Voit antaa palautetta, vinkkejä ja ideoita myös yhdistyksen toimintaan liittyen

 


Invalidiliiton puhelinneuvonta tiistaisin ja torstaisin klo 13-17  p. 0200 1234

Lisätietoja liiton neuvonnasta täältä

Alisivut (1): LIIKUNTA