Espin arvot ja logo


Arvot
  • Rohkea vaikuttaja
  • Arvostettu ja aktiivinen yhdistys
  • Luotettava ja rehellinen toimija
  • Kaikki ovat tervetulleita
  • Meillä kaikki ovat yhdenvertaisia

Mistä logo kertoo?

ESPIN ry:n merkki
esittää kolmea avointa käsiparia. Kädet kuvastavat ihmisten kohtaamista, avoin muoto yhdistyksen toiminnan avointa luonnetta ja samalla esittää tervetulotoivotuksen.

Espin ry on erilaisten ihmisten muodostama verkosto ja yhdistys on osa suurempaa yhdistysten verkostoa, Invalidiliittoa. Merkin alaosassa lomittain menevät kädet kuvaavat tätä verkostoituneisuutta ja yhdessäoloa.

Merkin ylössuuntainen muoto on vauhdikas ja energinen, mutta kuitenkin tasapainoinen ja harmoninen – merkki ei näytä siltä, että se lähtee karkuun hetkenä minä hyvänsä. Jokseenkin suureellinen muoto tulee huomatuksi ja se haastaa ihmiset kuuntelemaan, mitä yhdistyksellä on sanottavanaan.

Logotyypin kirjaintyyppi on ITC Legacy Sans, joka näyttää ajanmukaiselta ja sille ominaista ovat vahvuusvaihtelut, jotka erottavat sen monista konemaisen tasapaksuista kirjaintyypeistä. Vahvuusvaihtelut tuovatkin muotoon pehmeyttä ja ihmisläheisyyttä. Versaalein kirjoitettu logotyyppi luo tasaisen ja vahvan pohjan lennokkaalle merkille.

Tunnuksen – ja yhdistyksen - perustana ovat perinteet ja alimmaisena oleva sininen väri kuvaakin yhdistyksen vahvaa kokemusta ja pitkiä perinteitä. Vihreä taas muistuttaa luonnosta ja kertoo elinvoimaisuudesta ja kasvusta; se virkistää ja rauhoittaa - muttei silti pysähdy. Keltainen tuo tunnukseen ripauksen aurinkoa ja lämpöä – eli sitä, mikä saa kaiken kasvamaan.

Graafinen ilme: Neea Laakso 2007
Comments