SVEDA KONGRESO EN GDANSKO 2016 majo 5-8

 

     
 SVEDA E-KONGRESO en GDANSKO de la 5 ĝis la 8-a de majo 2016 

                                                    Niaj geamikoj - esperantistoj de Svedio aranĝas Esperanto-kongreson en Gdansko.
                                                             Triurba Esperantista Asocio TORENTO kunorganizas ĝin. 

                                                                                                          

                                                                                                    La programo


                                                                                  

5.05. ĴAŬDO – LA ALVENO DE LA PARTOPRENANTOJ


             - la  alveno de la partoprenantoj

             - en la horoj  18.00 – 21.00  INTERKONA VESPERO  en „PLAMA”

                Gdanska Arkipelago de Kulturo ĉe la str. Pilotow 11

              interalie: regalo, tostoj, komuna kantado, filmo pri la fama gdanska astronomo ”Johano Hevelius",

                            svedaj dancoj gvide de Martin Strid

                                                                                 

                                                                                 

6.05 VENDREDO - VIZITADO DE MALNOVA PARTO DE GDANSKO

 
                                                           - Vizitado de la malnova parto de Gdansko

 

        10.00 – eliro de sub la Ora Pordego - promenado tra la Reĝa Vojo en grupoj kun lokaj gvidantoj

           11.00 - ŝipekskurso tra la fama gdanska ŝipfarejo kaj haveno al Westerplatte /reveno per la sama ŝipo/

           12.30 - tempo por manĝi ion en lokaj kafejoj aŭ ripozi                                  

                


           14.30 – vizitado de la Europa Centro de Solidareco


        18.00 - prelego de T.Chmielik - "Szymborska parolas Esperante"

             ("Medioteka" en la Galerio Manhattan - la kvartalo Wrzeszcz)


                                                                                 

7.05 SABATOSVEDA JARKUNVENO AŬ VIZITADO DE GDINIO


                 10.00 - Jarkunveno de svedaj Esperantistoj - /por la personoj partoprenantaj la oficialan parton de la kongreso/ 

                aŭ vizitado de Gdynia   */paralela programo por tiuj, kiuj ne partoprenos la Jarkunvenon/

            Vizito en la Urba Muzeo, Muzeo de Elmigrado, Ŝtona Monto kaj ĉirkaŭaĵo (E-kverko)


           

             17.00 - Komuna tagmanĝo de ĉiuj partoprenantoj en hotela restoracio

             19.00 - Koncerto de Kimo Henriksen kaj lia filo en la t.n. Domo de Pesto    

                        en la malnova kvartalo de Gdansko - Oliwa,

                        kaj sekve promenado tra la tiea bela parko


                                                                                   

8.05 DIMANĈOLA TAGO EN SOPOTO KAJ LA ADIAŬO

                09:30 foriro de la hotelo

            10.07 - forveturo al Sopot (per trajno)

                10.30 - promenado tra Sopot kaj la fama moleo - libera tempo

                13.00 - adiaŭxa lunĉo (vegetara) - str. Haffnera 7/9 "Mocno nadziane" (najbare de "Kurba Dometo")

                14.30 – malgranda kafo en la E-klubejo TORENTO, str. Armii Krajowej 94

                16.00 – renkontiĝo ĉe la jubilea kverko en la Arbarherbejo de Esperantistoj en Sopot,

                        veturo per urba buso 3 haltejojn al la strato Reja kaj promeno al arbaro kun gvidantoj

 


                                       Se vi deziras partopreni ĉi tiun eksterordinaran internaciamikan eventon skribu al:

                                                                      Triurba Esperantista Asocio TORENTO


                                                                      
la retadreso:     torentosopot@wp.pl
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Listo de aliĝintoj

                                                               

Sten Svenonius

2 Johan Svenonius

3 Ann-Louise Åkerlund

4 Peter Bankhol

5 Kerstin Rohdin

6 Raita Pyhälä

7 Sven Kindell

8 Haldo Vedin

9 Leif Holmlund

10 Martin Häggström

11 Agneta Järlström

12 Yuejin Guo

13 Puff Östling

14 Dan Palm

15 Wim Posthuma

16 Soile Lingman

17 Agneta Emanuelsson

18 Roland Eriksson

19 Ulrika Hoppe

20 Olof Pettersson

21 Åke Waller

22 Anita Dagmarsdotter

23 Margareta Andersson

24 Per-Olov Johansson

25 Bengt Nordlöf

26 Martin Strid

27 Alla Konoval

28 Edeltraut Henning

29 Raimo Tuisku

30 Karri Pykko

31 Fanny Tjäder

32 Kimo Henriksen

33 Bugi Bang Henriksen

34 Tomasz Chmielik

35 Danuta Leyk

36 Andrzej Bach

37 Krzysztof Garbaciak

38 Jadwiga Greger

39 Łucja Leszczak

40 Henryk Kosicki

41 Mieczysław Serbinowski

42 Elwira Twardowska

43 Henryk Jobs

44 Urszula Montowtt

45 Teresa Uzdowska

46 Henryk Witoński

47 Alicja Potrykus

48 Henryk Spirowski

49 Aleksandra Berchiet

50 Paulina Jaworska

51 Janusz Jaworski

52 Gizela Lange

53 Zygmunt Lange

54 Bronisława Płóciennik

55 Marek Wawrzyniak

56 Maria Markowska

57 Dobromiła Ćwierz

58 Tatu Lehtjla

59 Adam Wikus


La ALIĜILO troviĝas ĉi-sube:


ĉ
Andrzej Bach,
2 lut 2016, 14:03