SVEDA KONGRESO EN GDANSKO 2016 majo 5-8

 

     
 SVEDA E-KONGRESO en GDANSKO de la 5 ĝis la 8-a de majo 2016 

                                                    Niaj geamikoj - esperantistoj de Svedio aranĝas Esperanto-kongreson en Gdansko.
                                                             Triurba Esperantista Asocio TORENTO kunorganizas ĝin. 

                                                                                                          

                                                                                                    La programo


                                                                                  

5.05. ĴAŬDO – LA ALVENO DE LA PARTOPRENANTOJ


             - la  alveno de la partoprenantoj

             - en la horoj  18.00 – 21.00  INTERKONA VESPERO  en „PLAMA”

                Gdanska Arkipelago de Kulturo ĉe la str. Pilotow 11

              interalie: regalo, tostoj, komuna kantado, filmo pri la fama gdanska astronomo ”Johano Hevelius",

                            svedaj dancoj gvide de Martin Strid

                                                                                 

                                                                                 

6.05 VENDREDO - VIZITADO DE MALNOVA PARTO DE GDANSKO

 
                                                           - Vizitado de la malnova parto de Gdansko

 

        10.00 – eliro de sub la Ora Pordego - promenado tra la Reĝa Vojo en grupoj kun lokaj gvidantoj

           11.00 - ŝipekskurso tra la fama gdanska ŝipfarejo kaj haveno al Westerplatte /reveno per la sama ŝipo/

           12.30 - tempo por manĝi ion en lokaj kafejoj aŭ ripozi                                  

                


           14.30 – vizitado de la Europa Centro de Solidareco


        18.00 - prelego de T.Chmielik - "Szymborska parolas Esperante"

             ("Medioteka" en la Galerio Manhattan - la kvartalo Wrzeszcz)


                                                                                 

7.05 SABATOSVEDA JARKUNVENO AŬ VIZITADO DE GDINIO


                 10.00 - Jarkunveno de svedaj Esperantistoj - /por la personoj partoprenantaj la oficialan parton de la kongreso/ 

                aŭ vizitado de Gdynia   */paralela programo por tiuj, kiuj ne partoprenos la Jarkunvenon/

            Vizito en la Urba Muzeo, Muzeo de Elmigrado, Ŝtona Monto kaj ĉirkaŭaĵo (E-kverko)


           

             17.00 - Komuna tagmanĝo de ĉiuj partoprenantoj en hotela restoracio

             19.00 - Koncerto de Kimo Henriksen kaj lia filo en la t.n. Domo de Pesto    

                        en la malnova kvartalo de Gdansko - Oliwa,

                        kaj sekve promenado tra la tiea bela parko


                                                                                   

8.05 DIMANĈOLA TAGO EN SOPOTO KAJ LA ADIAŬO

                09:30 foriro de la hotelo

            10.07 - forveturo al Sopot (per trajno)

                10.30 - promenado tra Sopot kaj la fama moleo - libera tempo

                13.00 - adiaŭxa lunĉo (vegetara) - str. Haffnera 7/9 "Mocno nadziane" (najbare de "Kurba Dometo")

                14.30 – malgranda kafo en la E-klubejo TORENTO, str. Armii Krajowej 94

                16.00 – renkontiĝo ĉe la jubilea kverko en la Arbarherbejo de Esperantistoj en Sopot,

                        veturo per urba buso 3 haltejojn al la strato Reja kaj promeno al arbaro kun gvidantoj

 


                                       Se vi deziras partopreni ĉi tiun eksterordinaran internaciamikan eventon skribu al:

                                                                      Triurba Esperantista Asocio TORENTO


                                                                      
la retadreso:     torentosopot@wp.pl
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Partoprenis 51 esperantistoj
             


ĉ
Andrzej Bach,
2 lut 2016, 14:03