Rapid-ligoj:

Plej freŝaj novaĵoj...


SENDU AL NI NOVAĴOJN PRI VIAJ UN- KAJ UNESKO- RILATAJ AKTIVECOJ!

Niaj celoj:


Informi la Esperanto-movadon pri UN kaj ĝia agado
  • per publikigo de informoj pri la strukturo kaj funkcioj de UN kaj ĝia familio de organizaĵoj, 

  • per tradukado en Esperanton kaj distribuado de bazaj dokumentoj de UN kaj pri UN, 

  • per kreo de materialo en Esperanto pri UN, por helpi al esperantistoj instrui kaj informi ankaŭ neesperantistojn pri UN. 

Informi la UN-familion, ĝiajn delegitojn, misiojn kaj oficistojn pri Esperanto kaj ĝia valoro
  • per reprezentado de Esperanto kaj UEA en la laboro de UN, ĝiaj specialigitaj instancoj, kaj la neregistaraj organizaĵoj en formalaj rilatoj kun UN kaj Unesko. 

    • Tiucele UEA kunvokis laborgrupojn de esperantistoj en Parizo, Ĝenevo, Vieno kaj Novjorko, kies membroj oficiale reprezentas UEA, ĉeestante kunsidojn kaj intervenante en debatojn 

  • En Novjorko UEA havas propran malgrandan oficejon por prizorgi la rilatojn kun la ĉefsidejo de UN per aranĝoj pri Esperanto kaj lingvaj demandoj malfermaj al UN kaj NROj.