Tentoonstellingen

Mini-tentoonstellingen

Na de opfrissingswerken van de bibliotheek werden de tentoonstellingskastjes waarover het fonds kon beschikken niet teruggeplaatst. Op dit ogenblik zijn er geen plannen voor tentoonstellingen.

Voorbije tentoonstellingen

De inhoud van de recente tentoonstellingen wordt hieronder in pdf-documenten samengevat.

Albert Cognie

In de loop van 2012 werd materiaal getoond dat ter beschikking gesteld werd door een achterkleindochter van Albert Cognie, meester-kleermaker in Kortrijk en mede-oprichter van enkele Vlaamse Esperanto-verenigingen. Er wordt nog altijd gezocht naar informatie over de kleermakersbond, waarvan hij oprichten en ere-voorzitter was.

Urbain Demey

Het Fonds beschikt over documenten die de Eerste Wereldoorlog vanuit een ander standpunt belichten dan tradionele loopgraven in de IJzerstreek. Voor de oorlog was Urbain Demey actief in Kortrijkse Esperantokringen. Bij het begin van de oorlog vocht hij mee in het Belgisch leger en raakte hij rond Antwerpen omsingeld door het Duitse leger en moest, met enkele tienduizenden andere soldaten, uitwijken naar Nederland. Daar bleef hij de hele oorlog geïnterneerd. Foto's en postkaarten die zijn verblijf in Nederland illlustreren werden rond de jaarwisseling 2012-2013 getoond.
Etaj ekspozicioj

Post la renovigaj laboroj de la biblioteko malaperis la ŝranketoj kiujn la fondaĵo uzis por siaj ekspozicietoj. Ne estas planoj por pliaj ekspozicioj.


Pasintaj ekspozicioj

La enhavo de la pasintaj ekspozicietoj estas resumita en la subaj pdf-dokumentoj.

Albert Cognie

Dum 2012 estis montrita materialo, disponigita de pranepino de Albert Cognie, inter la mondmilitoj majstro-tajloro en Kortrijk kaj kunfondinto de kelkaj flandraj Esperanto-asocioj. Daŭre estas serĉataj informoj pri la tajlora asocioj kies fondinto kaj honora prezidanto li estis.Urbain Demey

En la Fondaĵo estas dokumentoj kiuj prilumas la unuan mondmiliton el alia vidpunkto ol la kutimaj tranĉeoj en la region de Ipro. Antaŭ la milito Urbain Demey aktivis en kortrijkaj Esperanto-rondoj. Komence de la unua mondmilito, kiel kunbatalanto en la belga armeo, li estas en Antwerpen ĉirkaŭata de la germana armeo kaj estis devigata, kun kelkaj dekmiloj da aliaj soldatoj, fŭĝi al Nederlando. Tie li restis internigita dum la tuta milito. Fotoj kaj poŝkartoj ilustrantaj lian restadon en Nederlando estis montrataj je la jarŝanĝo 2012-2013.

(25jul2014)
Ċ
Roland Rotsaert,
13 mrt. 2013 01:48
Ċ
Esperantofonds Cesar Vanbiervliet,
13 mrt. 2013 12:01