Mankolisto (Revuoj)

Jen superrigardo (nekompleta) de la eroj kiuj mankas en la revuokolekto de la Fondaĵo Vanbiervliet. Multaj duoblaĵoj estas je dispono por interŝanĝo aŭ (por nepagipovaj landoj) donaco.  Ĉu vi planas partoprenon en eksterlanda Esperanto-aranĝo? Kontaktu nin kelkajn monatojn antaŭe. Verŝajne vi povos pliutiligi vian vojaĝon kunportante materialon por kolego-biblioteko kiu ankaŭ estos reprezentata en la aranĝo, kaj kiu tiel evitos sendkostojn. Ankaŭ fotokopioj kaj bone printeblaj skanaĵoj estas bonvenaj.Alumeto
ĉio post 1986 (estas majo 1997)
Asistilo: 1, 2, 10
Aŭstria E-Revuo: 1-3/89, 7-9/90
Avanco (Kubo): 1989 2-, 1990 4, 1991 3-, 1993 2-, 1995 2-, 1996 1,4, 1997 1,4, 1998 2-, 1999 1,3,4 2000 ĉio, 2001 1, 2003 1, 2004 1, ĉio ekde 2006-3
Aveno: 2, 6, 8, 10, 25, 37-

Bazaro (Klujo, Rumanio)  1 (1997), 8-15, 45, 48, 50-
Belga Esperantisto: 1953 numero 3 (pr. junio-septembro)
Boletin 374-376, 386-
Brazila Esperantisto 287-290, 293, 294, 314, 332-355, 358-
Brita Esperantisto ĉio ekde nov-dec 1999 (aŭtuno 2008 estas)
Bulgara Esperantisto: ĉio post 1993 (estas 5/1994)
Bulteno de ISAE (v. ankaŭ: Nova Bulteno ISAE)  50, 51, 55- (ĉ. 1990)
Cirkulaĵoj por E-paroj kaj familioj: 1, 2, 9, 10, 14, 15, 34

Dana Fervojisto
ĉio antaŭ 1995, 1996-1998, 1999/1-3, 2000/1-3
Debrecena Bulteno  37-40, 42-49, 51-74, 76, 77, 79-83, 85, 87-100, 102-
Dia Regno: 793-837 [eble estis en la kolekto, sed estis mismetita], 839-843, 850-853, 855, 866, 871-872, 878-
Domo (La): 24
Dua jarcento (La) (Bratislava): 1998 ĉio, 1999/2-
Dua Jarcento (Wien)  166, 167 (1992)
EkoPeranto  1, 2, 8 (1980) ĝis 1981, 1983?
Esperantista Vegetarano  ĉio antaŭ 1971, 67 (1990), 1992 
Esperanto Aktuala (Bruselo)  jarkolektoj 1981-1985 k 1990-1992 malaperis (mismetitaj?); krome mankas: 11/2011, 4/2012
Esperanto Aktuell: 1/96  1/99 4-5/99  7/99  2012-
Esperanto Infor: v Unu Mondo Unu Lingvo

Esperanto-Nieuwsbrief
: 62, 64, 68, 69, 74, 75, 80, 85, 88, 92
Esperantisto Slovaka: ĉio ekde 1998-2 (estas 1-2-3/1999 k 1-2-3-4/2000)
Esperanto
(l') (Italio): 1983 11-, 1984 7-12, 1985 3 4 5, 1986 8, 1987 1 2 8 9 12, 1988 5 6 7 8, 9/89, 5/93, 10/1993 (se aperis), 5/97, 2-3/98, 2-6/2000, 8-9/2000, 1-5/2001, 8-9/2001, 1,4,5/2003, 7-9/2003, 2004, 2005 (2005/9 estas), 2007/1, 2010/1, ĉio post 2012-1
Esperanto en Azio: 4, 5, 27, 35-45, 47-
Espéranto en Marche 2-8/1990, 1-5/1991, 2012 ekde aprilo,  1,3-/2013,  1-2/2014,  ĉio el 2015,   2-3/2016,  2,4/2017

Esperanto Infor: vidu Unu mondo, unu lingvo
Esperanto Nieuwsbrief  33, 46, 62, 64, 68, 69, 74, 75, 80, 85, 88, 92, 94-
Esperanto Triomfonta: 1-20, 22-38, 40-48, 50-54 (numeroj 39 k 49 en tre malbona stato)
Espero (La) (Svenska): 1980: 1, 6 ; 1983: 1-6 ; ekde 1989 nur estas 1990-2,7,8, 1996-3 ĝis 6, 2000-1, 2002 1, 8, 9; 2003-2 ĝis 4, 2005 5+9, 2009-2; 1995 [eble estis en la kolekto, sed estis mismetita]
Espero Katolika: 1995 9-10 ; 1997 7-8, 11-12; 1998 ĉio ; 2000 3-6 k 9-12 ; 2001 1-2, 5-10 ; 2002 1-2, 7-10 ; 2003 7-8 ; 2004 9-10; 2008 1-9 ; 2009 1-3, 7-12, ekde 2010 ĉio mankas
Eta Gazeto (La): 3/92, 11/96 (numero 92)
Etnismo  95-

Eŭropa Unio (Hispanio): ĝis 1985 inkl: nur kelkaj unuopaj numeroj; 1986: jul-aŭg; 1987: jul-aŭg; 1988: maj-dec: 1989: jan-aŭg, nov-dec; [ekde 1990 numerigitaj] 39-55, 57-82, 91-
Eventoj (por kompletigo de FEL-kolekto): 116, 119, 146, 147, 157-161, 163, 166, 168, 171-173, 194
FEN-X: 1997/2, 2004/4
Ferfojfakaj Kajeroj: 7-15
Fonto: 147-156, 207, 217-228, 234, 251, 252, 281-284, 287, 288, 313-
Forumo (Int. kultur-literatura revuo): nur estas 1989-2, 1992-1, 1995-3

Forumo (gejoj): 1-14, 16, 18, 20-24, 26-47, 49, 57, 60, 61, 63-67, 70, 72, 77, 81, 92, 116, 118, 120, 123-
Gazeto (La): 74, 162, 168-169, 171, 175-176, 178-179, 182-
Gazeto (La) (Orléans): 8 (ĉ. 1960-61), 10-18, 20-28, 30, 31, 36, 39-
Gazeto Andaluzia   antaŭ 37 estas nur kelkaj numeroj; krome mankas 38, 49, 65, 67-71, ĉio post 72
GEJ-Gazeto: 2/89  3-6/90  3/94, 1/95, 1-2/96, 4/96, 2-6/97, 1/98, 3/98-
Heroldo de Esperanto (por kompletigo FEL-kolekto): 1502, 1524, 1536
Heroldo de Esperanto: 2155, 2178, 2179, 2181-2183; 2233 (ĉu aperis?)
Informilo (IEM Vieno):  150-152, 157-
Informilo (La) (Nancy): 91-113, 118-121, 123, 125-127, 129, 142-
Informilo por Interlingvistoj (pola 1983-1990) : 14 (21 = lasta en kolekto) 
Informilo por Interlingvistoj (IPI) : 17-24, 75-79, 88, 89, 100- 

Internacia Fervojisto: 1998-2, 1999 4-6, 2001 2-4, 2006 1   (2012 estas) 
Irana Esperantisto: 12-14, 19-
Jen: Estas kelkaj mankantaj numeroj el la komenca periodo. Ĉar la numerado de la revuoj estas ĥaosa, indas kontroli ankaŭ aliajn jarojn
Jeun Esperanto Info  ĉio antaŭ marto 1993, majo 1993 - aŭgusto 1993 | jan-feb 94 | jan 95 - jun 2003 | okt 2003  ĝis 2004/1 |  2004/3-
Juna Amiko: 130-135, 137, 138, 140  [Ekde januaro 2015 ĉiuj malnovaj numeroj, ĝis 133, estas je  http://www.eventoj.hu/juna-amiko/ ]
Juna Vivo (La) (Belgio-Nederlando-Aŭstrio): kio aperis post 1958?
Jura Tribuno Internacia: 2, 11, 13

Kajeroj el la sudo
: 5, 15-17, 19-29, 31, 34, 36, 39, 45, 61, 66, 78-
Kancerkliniko (La): kontrolota, verŝajne kvazaŭ kompleta (krom tute lastaj numeroj)
Kataluna Esperantisto: 315, 351, 352, 355-360, 362-
Katholiek Esperanto Bulletijn (antaŭanto de Flandra Katoliko): nur estas numero 11 (oktobro 1935)
Katolika Esperantisto (antaŭe Katolika Esperanta Hispana Asocio):  138-143, 148, 149, 151-155, 157-165, 176, 185, 187- (2005-)
Katolika Esperanto Centro (KEC-Bulteno, Milano): ĉio antaŭ 42/13 (nov. 1979), poste mankas ĝis  220 (1994), 222, 225, 226, 228, 240, 244, 248, 286-
Komencanto (Viktor Kudrjavcev): A3-formataj post numero 5 (ĉ. 1998-2000), 2000 2-7 (A4)
Koncize:  140-148
Kontakto:  237-241, 242-244, 246, 259, 262-264, 266-268, 278, 284-
Kosmos (Martinus): 1996-1; 1999-3 ĝis 2002-1; 2002-3 ĝis 2003-1; 2003-3 ĝis 2004-4; 2005-3; 2005-4; 2006-3 ĝis 4, 2007 2 ĝis 4, 2008-3, 2009 2-, 2010-, 2011 3 ĝis 2012-1, 2012-3- ...
Kulturaj Kajeroj: 1998 2-3 | 1999 2 | 2000-2007 | 2009 2 |2010 1-
Languages Problems and Language Planning: 14/1, 30/1, 33/1

Lanterno Azia
(La) 1-117 (estas majo-junio 1991), 140, 144, 145, 173, 174, 176, 207-261
Laste Aperis: jaro 8  1, 4- ; jaro 9  3B, 6 (aperis?) ; jaro 10  6 (aperis?) ; jaro 11  4 ; jaro 12  1 ; jaro 13  3-
Laŭte: 205, 209, 211-

LEA (diversaj revuoj de Laborista Esperanto-Asocio):
Libera Esperantisto (La): [malnova serio] 94, 92, 94, 95 (ĉ. 1964) [nova serio] 149, 152- (ĉ. 1976)
LEA-Informilo - La Libera Esperantisto: 1-16  ĉu io post 34? (ĉ. 1992)
LEA-Informilo: 1, 2 (antaŭ 1980) 10, 13  ĉu io post 16? (sep. 1988)
LEA/G Magazino: 12 (4/1995) , 15, 16, 35 (4/2001),   ĉu io post 38?
LEA/G Informilo (Magazino): 1, 2 (ĉ. 2003), 5, 6   ĉu io post 8?
LEA LIGILO (Lolo) (brita): 1 (1997), 3  ĉu io post 7?

Liberecana Ligilo (nova serio ekde 1971, formatoj A4 kaj A5): 4-16, 18-19, 22-26, 28-30, 33-35, 49, 57, 68, 74, 80, 81, 83-89, 91-92, 104-105, 109-

Literatura Foiro: numeroj 266, 278-
Medicina Revuo Internacia: 92, 94--

Metropolo
(Lille): 1-20, 22, 42-45, 47-
Migranto (La)ĉu ekzistas post 2005 ?
Monda Solidareco: 21, 23, 25-37, 39, 47-48, 53, 55, 63, 64, 110-
Monde de l'Espéranto:  545, 546, 549, 555-572
NGGE Sciigas (NL): 1-6, 8-18, 20, 21, 28, 29, 41-72, 74, 76-80, 84-
Mondo kaj ni (postsekvanto de UN kaj ni): 2, 3 (januaro kaj aprilo 1989)

Nia Bulteno (Lisboa): 58, 77, 96-  
Nia Voĉeto 1, 5, 6, 29-37; 40- 
Nia Voĉo (DK) : 1953-1970, 1971 1-7, 1972 3- , 1973, 1982 1-9, 1983 1, 2  , 1984 9- , 1985 3- , 1986, 1987, 1991 4- 
Norda Gazeto: 357, 358, 365-374, 376-379, 381-414, 417, 418, 420-
Nord-Atena Bulteno (Valenciennes): 1983feb - 1989dec  |  1991jan - 1992nov  |  1994jan-okt  |  1994dec|  1996apr  | 1997 okt  |  213 (jan2001) |  225  |  252, 254-275  |  277-297  |  301-302|  320-
Norvega Esperantisto  1989 1-2  - ĉu io aperis post 1992-6?
Nova Bulteno ISAE (v. ankaŭ Bulteno de ISAE)  1-42 (1992), 52-
Nova Civito (Italio)   nur estas 1961-1962 1,2,4,5,6 | 1963 5-6 | 1964 3
Novaĵoj tamtamas (Jokohama)  1-44, 46, 48, 49, 56, 57, 61,62, 67, 69, 70, 74, 76-79, 129, 131, 14, 140-145, 173, 176, 183, 200, 247, 267-277, 288-308, 311, 314, 318-320, 327-
Nova Penso  ĉio antaŭ 169

Omnibus (l')  
74, 91-
Ondo de Esperanto: 1991 2- | 1992 1, 5- | 1993 5-6 | 1997 5,8 |  2004-3  |  2013: 1, 8-12  |  2014: 1, 3-11  |  2015: 8-  |  2016-
Oomoto  1982 jan-jun
Paco (MEM): ĉio post numero 14 (decembro 1995)
Pioniro (La) (Aalst): 104, 105, 109-111, 116, 118-121, 139, 154-
Pola Esperantisto  1987 1-3 |  1987 5- | ekde 1990 nur estas 1990 1-4 | 1994 1 | 1995 1
Revuo Orienta: 1995 1, 5 | 1996 1 | 1997 3, 4, 12 | 1998 1 | 2001 1-3, 5-6, 8- | 2002 1 (972) | 2002 1 | 2006 3 (1019) | 2007 6 (1033) | 2009 5... (1053-1056) | 1059 | 1066-1068 | 1071-
Rusia Esperanto-Gazeto (REGO): 51-

Sago (La)
(SAT-Amikara Gazeto): 1 (suplemento estas)
SAT-Amikaro: 582-
Scienca Revuo: 160, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 203, 206-211, 224-
Scienco kaj Kulturo (AIS San Marino): ĉio antaŭ numero28, 30-68, 99-104, 109-
SEI (Spiritisma Esperanto-Informilo) 72 (1993), 81, 83, 86, 88-90, 97, 104-106, 125, 127, 144- (se ekzistas)
Sekso kaj Egaleco : ĉu io post numero 16?
Semajna Bulteno (DK) 1984 | por 1985 nur estas 268(1(), 279(12) | 282(15), 285(18) | post 1985 nur estas 296 k 307
Sennacieca Revuo: 1997
Simpozio: 13-15, 24, 29, 30, 32, 34-39
Socialisto (La) : 42, 44-45, 48, 49, 56, 58, 61, 68, 71, 73-75, 77-80  |  1982 2+3, 1984 3, 1985, 1986 2-, 1987 1+2, 1990 1, 1991 4, 1992 2+4, 1993 1-2, 1994 2-3, 1995-


TEJO-Tutmonde
: 112, 139
Tempo (Kroatio): 1989-3-, 1991 4-, 1992 3-, [1993-1994 ne aperis pro milito], 1995 2-, 1998 (numeroj antaŭ septembro), 1999 (nur estas aprilo), 2001 1, 2005 1, 2005 3, 2010 2 (=107), 124-
Travailleur Esperantiste (Le) (Laborista Esperantisto) : estas jan 1912 (kopie), aug 1919, jun-aŭg 1930 (numero 13), jul 1937 - 1948-1953 (numeroj 12-39) parte estas - 1954-1974 komplete mankas - 1975-1989 parte estas - 1990-1991 tute mankas - ekde 1991 mankas: 157, 159, 183, 218-220, 223-225, 227-249, 251- 
Tutmondaj Sciencoj kaj Tekniko  por la jaroj 1993 kaj poste nur estas 1993 2 | 1995 1 | 1996 1-4 |1998 1, 2, 4
Universala Ligo : 1980 1, 1981 3-4, 1984 4, 1985 2-, 1986, ĉu io post 1987-2?
Unu mondo, unu lingvo (laboristaj esperantistoj Bruselo, ekde ĉ. 1987 Esperanto Infor; en 1987 ankaŭ Sambre et Meuse Esperanto): 3, 5-8, 15 (1967-1968) | jul-sep 1969 |  1970 |  1971 1-9, 12| 1972 3-12 |  1973  |  1974  |  1975 1-5, 8-10 | sep-okt 1975 | 1976 1-2, 5-12 | 1977-1983  |  1984 1-6 | 1987 jul- | 1988 1-10  |  1989 1-2  |  5/1989 - 2/1990  | 5/1990 - 10/1991 [en tiu periodo aldoniĝis subtitolo Esperanto Infor] | sep-nov 1992 | jun 1994 - nov 1994 | aug-nov 1995 | aug 1996 - nov 1996 | sep-okt 1997  |  feb-apr 1998  |  sep- okt 1998 | feb-mar 1999 | okt 1999 - jan 2001 | maj 2001 - nov 2004 | mar 2005 - [kontrolota - multe aldoniĝis por la jaroj 1979-1987]
Varsovia Vento  7 (1992), 12- (se ekzistas)
Verda Flamo (La): laŭ anoncoj eldonita en Molenbeek-Bruselo post dua mondmilito; nenie trovebla
Verda Proleto  mankas ĉio antaŭ numero 391 (1994), 416, 417, 436-
Verdire  ĉu io post numero 19?
Worker Esperantist (The) : 384, 391-

Zagreba Esperantisto  nur estas  2007 1-4 | 2008 4-6 | 2009 1 | 2010 1-2 | 2011 1-3

(4apr2019) (kontaktadreso)