Logo La Konkordo

-Sinds 1927
-Koninklijke vereniging
-Afdeling van de Vlaamse Esperantobond (FEL)
-Erkend door de Culturele Raad van de stad Kortrijk

*

NIEUW WERKJAAR

dinsdag 26 september 2017 
 mardo, la 26a de septembro 2017

Piet Glorieux brengt een geïllustreerd verslag van zijn reis naar Letland en 
deelname aan de Baltische Esperantodagen in Juli ll.

Piet Glorieux prezentos ilustran raporton pri sia vojaĝo al Latvio kaj
sia partopreno al la tieaj Esperantotagoj en lasta julio
Onze activiteiten gaan door in het:

Groeningeheem
Passionistenlaan 1
8500 Kortrijk
(op 10min. van het station)

elke vierde dinsdag van de maand om 19u30.
(Met uitzondering juli en augustus.)
(De derde dinsdag indien de vierde een feesdag is)
Bezoekers van andere clubs melden bij voorkeur hun komst.

Dit laat toe hen beter te ontvangen en hen te verwittigen bij verandering locatie.


piet.glorieux@gmail.com