Duoblaj revuoj

La Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet havas grandan kvanton da duoblaj revuoj. La duoblaĵoj - se ne temas pri escepte valoraj dokumentoj - estas senpage riceveblaj (kvankam iu rekompenco estas bonvena, ekzemple en formo de havigo de ekzemplero el la mankolisto, de bindigo de kolekto, ktp). Atentu ke la Fondaĵo ne havas buĝeton por pagi sendkostojn!

Jen alfabeta listo, kiu iom post iom kompletiĝos. Ofte la kvanto estas tro granda por povi mencii detalojn; tiam estas menciite 'div.'  Pro la multaj aldonoj kaj forprenoj kaj pro la neeblo tuj registri la ŝanĝojn rete, la suba listo ne plu estas tute fidinda.Agado E3 (NL)  dec. 1981
Albana Esperantisto  julio 1991 decembro 1991
American Esperanto Magazine  div. 1949 1952 1956 1957, sep-okt 1963, lar-apr 1964
Amerika Esperantisto  1913 jun sep - 1925 nov - 1926 jan apr maj jun aug sept nov dec
Amikeco  7/8 1925 (Internacia Kolektanto-Klubo)
Andaj Ondoj  julio-aŭgusto 1983
Asistilo (Laverenne, Bourges, FR)  11, 13, 15
Ateismo  januaro 1990
Aŭstralian Esperantist  104, 118, 205, 206, 207, 209, 211-214, 224, 229-231
Aŭstria Esperanto-Instituto  numero 2 (Beethoven-jaro 1970 Wien)
Aŭstria Esperanto-Revuo  aŭg. 1947, apr-maj 1948, div. 1967-1998
Aŭstria Esperantisto  11, 122, 126, 127, 128, 129, 138, 140, 141, 142, 147, 150
Aŭto-Revuo  1-9 (januaro 1965 - marto 1967)
Avanco  2/91, 1-4/94, 1/95
Aveno  5, 7, 16, 17

Barcelona Esperanto-Centro  1, 57
Bazaro (Rumanio)   21 (somero 2002), 23 (vintro 2002)
Bela Mondo (La)  1a jarkolekto  I k II
Belarto  apri. 1958, aŭtuno 1961
Belga Esperantisto  div. 1911-1961
Belga Sonorilo  aŭg. 1904
Berlina Informilo  1990 jan, dec - 1991-6
Biblia Revuo  jan-apr 1984, 1/1964, 2/1969, 2/1974
Bibliografia Gazeto  3/1933
Birdo (aldono al Espero Katolika)  div. 1959-1963
Boletin (Hispanio) div. 1950-2001
Brazila Esperantisto   305 315 316 317 319
Brita Esperantisto / British Esperantist: 316 (3), 653, 664 (2), 676, 810 (2), 845, 845, 846
Budapeŝta Informilo  div. 1976-1990
Budhana Kuriero  2518-1
Bulgara Esperantisto  div. 1959-1987 [kontrolota - ĉu restas?]
Bulgara Fervojisto   1983-1
Bulgarino  1965 1967 1968 1969 1981 1982 1983 + numero sen jaro (aviadilo sur kovrilpaĝo, 1964 aŭ 1966?)  [kontrolota - ĉu restas?]
Bulgario  div.
Bulgario Turismaj Informiloj  div. 1972-1985 [kontrolota - ĉu restas?]
Bulteno de la Aŭstria Sekcio de IFEF  div. 1960-1983 [kontrolota - ĉu restas?]
Bulteno de la Internacia Labor-Oficejo  Genève  div. 1924-1931 [kontrolota - ĉu restas?]
Bulteno de Esperantista Klubo en Praha numeroj 55, 61
Bulteno ISAE  div. 1961-1978 (v. ankaŭ Nova Bulteno ISAE)
Bulteno de la Germana E. Fervoja Asocio  div. 1961-1986 [kontrolota - ĉu restas?]
Bulteno de Reĝa Belga Ligo Esperanta: vidu Belga Esperantisto
Butlleti de l'Esperanto (Sabadell)   179

Ĉefe  7 (feb. 1991)

Dana E-Bulteno  5-6/1970
Danubio-Informilo (Wien)  jan-feb1954 (3x)
Dia Regno  div. 1964-1997
Domo (La)  00, 1994 apr, 13, 16, 19, 37
Dua Jarcento (IEM)  157-161, 163, 164, 168

Edukado Internacia (Svedio)   79
Eĥo   apr 1974, jun 1975, jun 1977, okt 1978, 2/1981
El Popola Ĉinio  multaj
Esperanta Finnlando   1967/1  
Esperanta Karitato  11, 13-16, 18, 21-24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 41
Esperantist (De) (NL)  div. 1951-1968
Esperantist (Der) (DDR)  div. 1965-1990
Esperantista Laboristo (= Travailleur Espérantiste, Esperanto-Servo de la Esperantista Sindikatano)  24-29, 33 (1950-1952] [kontrolota - ĉu restas?]
Esperantista Revuo Ĉeĥoslovakio  div. 1946-1951 [kontrolota - ĉu restas?]
Esperantista Vegetarano  2006, 2008, 2010-2, 2014-1
Espérantiste Catholique  aprilo 1910 (pluraj ekzempleroj)
Esperantisto Slovaka  1996/1, 1997/1-2
Esperanto (Revuo)  div. ekde 1918
Eventoj  1996-2001 kompleta
Esperanto (L') (Italio)  1967/3 (itala), 1982 2, 1989 11, 1990 5-7,  1993 3,6 , 1998 ,5,6,8,9 ,  2001 8,  2002 8, 2011 1
Esperanto 2000/3000 (Leuven)  multaj
Esperanto Aktuala (Bruselo)  multaj
Esperanto Aktuell  div 1970-2011
Esperanto Contact (BEA)  div. 1971-1972
Esperanto-Dokumentoj (UEA)  div., ankoraŭ ordigotaj
Espéranto en Marche (Valonio)  div. 1970-2012
Esperanto en Skotlando  16, 145
Esperanto en Turismo   vintro 1984, somero 1984, aŭtuno-vintro 1984-85, aŭtuno 1985
Esperanto-Gazeto  1-1973, 2-1974, 3-1975, 6-1971
Esperanto Hamburg  4/1992
Esperanto Internacia  div. 1936-1955
Esperanto-Kurier (Offenbach)  1950/5-6 (nur du paĝoj)
Esperanto-News  div 1975-1977 [kontrolota, verŝajne for]
Esperanto-Nytt  3nov1959, 1feb1960
Esperanto Panorama (Flandrio)  div. 1970-1990
Esperanto Post (D) (Mitteilungsblatt) div. 1948-1953  [kontrolota - ĉu restas?]
Esperanto Triumfonta  1923-1924: 121, 122, 124, 156, 127, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 191, 193, 197, 200, 203, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 224, 225, 228
Espero el Koreio (La)  multaj ekde 1976
Espero (La) (Svenska) 7, 8, 11/1933; div. el 1948, 1949, 1958, 1959, 1960, 1964, 1967, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1985, 1986   [kontrolota - ĉu restas?]
Espero.com  julio 2005
Espero Katolika  multaj 1925-2004

Etnismo   20, 29, 38, 41, 46, 47, 48
Eŭropa Dokumentaro  multaj (ordigotaj)
Europa Dokumentation  okt-dec 1981
Eŭropa Esperantisto  summer 1991
Europo (B)  14, 16, 17, 18  (1968-69)
Eŭska Kverko  2-5 (1993-1994)
Eventoj  multaj, ordigotaj

Femina  6, 10
Fenomeno (NL)  div 1988-1995
FEN-X (NL)  multaj 1996-2013
Flandra Esperantisto  multaj 1930-1958
Fokuso (interlingv. cirkulero, Göteborg)  2, 5, 7, 8, 9, 11, 12
Fokuso (internacia komputado) 1987-1988 kompleta   [kontrolota - ĉu restas?]
Fonto 2, 3, 6, 8, 11-14, 16, 17, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 63, 65, 66, 80, 91, 94
Forumo (LSG  G/LEA) 111
Franca Esperantisto (Revue française d'Espéranto)  multaj ekde 1982 ĝis 2000

Gazeto (La) (de Zilah)  0, 36, 39, 55, 68, 72, 79-85, 87, 101, 103-109, 121, 122, 124, 125, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 146, 148-155  
GEJ-gazeto  5/81, 6/81,1/89, 1/90, 6/93, 1/94, 4/94,  5/94, 2/95
Geografia Revuo  dec 1957, majo 1961, aŭtuno 1964
Germana Esperantisto  multaj inter junio 1907 - dec 1931
Germana Esperanto-Revuo  multaj inter  1954-1977   [kontrolota - ĉu restas?]

Hej! (Neuchatel) okt 1978
Heroldo de Esperanto   kelkaj ekde 1925, multaj ekde 1946
HES-informilo (Hamburg)  9/87, 1/88
Hirundo (La) (Skoltoj, Tienen, B)  multaj, 1990aj-2000aj jaroj
Hispana Esperanto / Hispana Esperanto Gazeto  multaj jan 1928-aug 1934  [kontrolota - ĉu restas?]
Homo kaj Kosmo   multaj 1963-1983
Horizontaal (Flandra Esperanto-Ligo)  multaj
Horizonto de Soveta Litovio  1-10 (1970-1987)
Hungara Esperantisto   div. 1961, 1962, 1964, 1966, 1970, 1971, 1972   
Hungara Fervojista Mondo  1/1963, 1/1964, 1/1982, 2-3/1983, 2-3/1986, 1-3/1987, 1/1988, 4/1988
Hungara Informilo  3/1991 | 10-11/1991
Hungara Heroldo  1928 2, 6, 8 | 1933 4 | 1935 2
Hungara Vivo  1965 1, 4  |  1977 1-3  |  1978 3-4  |  1979 2, 4  |  1983 1  |  1985 6  |  1988 1, 2, 3, 6  |  1989 2, 4  |  1990 1

IKEF-Identecŝildaro  1992
ILEI-informilo  div. 1979-1984
Infana Klubo  2 (dec 1980)
Informfolio de TEJO  66 nov 1979 (adiaŭa numero)
Informilo (IEM Vieno) multaj 1954-1988  [kontrolota - ĉu restas?]
Informilo por Interlingvistoj (3a serio 1991- )  1-4, 6-9, 30, 31, 44, 65, 66, 69, 70
Informilo por Interlingvistoj (Varsovio) 1-3
Interligilo (IPTEA)  jul-aug 1947, div. 1969-1987  [kontrolota - ĉu restas?]
Interlingvistika Informa Servo   1-4 1981  |  4-1983  |  1-1984
Interlinguistische Informationen  1992 2, 3, 4
Internacia Bulteno (Germana Informilo pri la Milito)  jan 1918, junio 1918
Internacia Fervojisto  div. 1964-1999
Internacia Jura Revuo  1980-1987
Internacia Ĵurnalisto  div. 1961-2003
Internacia Komerca Revuo  24 (majo-junio 1922)
Internacia Komputado 1984 1, 2, 4
Internacia Kulturo (Sofio)  div.  1946 - dec 1949
Internacia Pedagogia Revuo marto 1971, multaj ekde1977
Inter Ni (Espéranto en marche) (Belgio)  div. 1988-1997, 2-3/2001, 4/2002, 1/2005
Inter Ni (homaranismo)  18/19
Irana Esperantisto  6, 7, 8
Israela Esperantisto  91, 92, 101, 109, 110, 111, 116, 137 148-149 (2 ekz.)
Itala Fervojisto   1/1986
JEN (Jongeren Esperanto Nieuws)  multaj ekde 1 (1977)
Jornal da LBV  44/87
Jugoslavia Esperantisto  1957 5
Juna Amiko (Budapest)  multaj
Juna Penso (La) (F)   108
Juna Vivo (La (NL)  binditaj jarkolektoj 1934-1935, 1935-1936 (2x), 1936-1937 (2x), unuopa numero nov. 1951 nr 3
Junularo de Bulgario 1958 1, 2, 3


Kancerkliniko   10, 13-21, 29, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 46-51, 55, 60 (+LKKK9), 61, 64, 65-67, 72 (+LKKK11), 73, 80, 87, 93-96, 98, 99 LKKK17 (ald. al 104), 113, LKKK21 (ald. al 120), 133, 134, 137-139, 147
Katolika Sento (UECI)  div. 1970-1976
Kemio Internacia (Urugvajo)  1965 (blua kovrilo)
Kolektado  1, 2, 5 1980), 8 (1981)
Kolektanto (Bulgario)  1978-1, 1982-4, 1985-3
Komencanto (Viktor Kudrjavcev): 75, 76 (2009 1+2)
Komuna Esperanto Gazeto (NL) (KEG)  1973 kompleta, 1976 apr-jun, 1978 1-4, 7, 9, 10, 11, 1982 2-4, 8-11
Koncize  multaj 1969-2011
Kosmo (Martinus)  1-1969
Kosmos (Martinus)  2-1997
Kulturaj Kajeroj (Kulturdomo francaj esp.) 1964-3 | 1968-6 | 1969 kompleta | 1971 3-6 | 1972 2-5 | 1978 1 | 1983 2 | 1985 4 | 1986 3-4 | 1989 1-2 | 1991 1, 3 | 1992 3
Kune (Organo de Tutmonde)  1990-1
Kuriero (Studenta Eo Klubo)  dec 1974 (9)

Laborista Esperantisto   multaj 1932-1968
Lampiro (La)  106 (2003)

Laŭte   151 (2001)

LEA (diversaj revuoj de Laborista Esperanto-Asocio):
Libera Esperantisto (La): 
[malnova serio] 42 (1959), 98 (1965), 109 (1967), 150, 151 (1977)
[nova serio] 17 (dec. 1988), 18, 21, 22/23, 25, 27, 28,  31, 32 34
LEA-Informilo: 3, 4 (1980), 5, 9, 14, 16
LEA/G Magazino: 2 (1993), 4, 6, 7, 8, 9, 11
LEA LIGILO (Lolo) (brita): 4 (nov. 1977)

Leterkesto (Pola Radio)  1.3.1996
Letero de l' Akademio  1-4, 9, 12, 21, 27
Letero el Zagrebo  3, 5
Lettere (Italio)  dec 1985
Ligilo por vidantoj  1 (1925)
Lingvu Internacia 8-12 (248-252, 1914-1920) (reeldono)
Literatura Foiro  multaj 1972-2013
Literatura Mondo  enhavo 1936
Litova Stelo  div. 1991-2009
Lumturo (Antwerpen)  1-9 (1980-1982)

Medicina Internacia Revuo   50 ,59, 62
Merkato (La) (IKEF)  div. 1992-2011
Migranto (La) (Naturamikoj) div. 1958-2000
Mikrofone  (Ĉina Radio) div
Monata Cirkulero (KCE)  171, 199, 200, 203
Monato  multaj, mendotaj tra la eldonanto, Flandra Esperanto-Ligo
Monda Forumo (Unesko)  numero 0 julio 1991
Monda Kulturo  autuno 1962, vintro 1962-3, vintro 1966
Monda Merkato  1991/2, 1992/1, 1992/2, 1993/1
Monda Revuo Ilustrita (DK) 1946-1 marto

Monde de l'Espéranto  533, 535-537, 552
Mondo (Antwerpen)  1956 kompleta
Mondo de Universitato  1989-4, 1990-7
Montejo (Nepalo)   5 (1993)
Moskvaj novaĵoj apr 1989
Naturista Vivo  86-88, 91-94
Nia Vivo (Zaragoza)   41 (1935), jubilea numero 1958
Nica Literatura Revuo (La)  1-42 (= kompleta)
Norda Prismo  jarkolektoj 1955-1963 binditaj - 1957 3 | 1964 1-6 | 1965 1-6 | 1966 4 | 1968 1-4 | 1969-1970 kompleta | 1972 1 2 3 | 1974 1
Norvega Esperantisto  1962 1 | 1970 3 | 1972 2 3 | 1974 4 | 1975 3 | 1981 1 2 4 5 | 1983 3 | 1984 2 | 1985 2-5 |1986 1 | 1991 6 | 1992 1-3
Nova Civito (Roma)  1 6 (1961-1962)
Nova Tempo (Wien)  nov dec 1919
Novaĵletero (Bruĝa Grupo Esperantista)  2, 3, 19, 22, 23
Novaĵoj Tamtamas (Jokohama)  47, 73, 82-84, 86, 88, 91, 99, 101
Nuntempa Bulgario  jarkolektoj 1957-1963 binditaj

Objectif Esperanto 87 (Paris)  (sup. SAT-Amikaro 348 (1979)
Okcidentgermana Revuo  1962-1968 kompleta (3x)
Ondo de Esperanto (La)   multaj 1997-2010
Oomoto  multaj 1958-2005
Ovo (Zagreb)  1, 2, 6  (1984-85)
Pacaktivulo (La)  144, 146, 150, 151, 152, 154, 155
Paco  multaj, diversaj landoj 1966-1994
Partio Nova (La)  marto 1992
Penseo   12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 36,  44-50
Pilo-Press (Nürnberg)  multaj 1973-1978
Por la Paco (Moskvo)  III 1965 | IV 1966 (2 ekz.) | V 1966 | VI 1966 (6 ekz.) | IX 1968
Planlingvistiko (ald. Literatura Foiro)  0-6, 8, 15 17
Praktiko (La)  364, 367, 368, 371, 374-376, 378-380, 383-396, jun-jul 1970
Progresanto (La) (Amsterdam)  multaj 1935-1957


Ripozoj en Bulgario  1964 1-3 | 1965 5-6
Revue Francaise de l'Espéranto (Franca Esperantisto)  div. div 1959-1986
Revuo Orienta (La) 1984 1 | 1985 5 | 1987 3 4 | 1990 6 | 1994 5
Rok'gazet  3 (1992) | 7 (1995) | 8 (1997) | 10 (2003)
Ruslanda Esperantisto  1, 2, 4, 32, 34, 36, 49, 51, 52, 59, 60, 62-64

Sano (Medicinistaj Informoj) (Ĉeĥio)   2-3 (1985)
SAT-Amikaro  30 (marto 1947),  339, 352, 548-553, 555-561, 575
SAT-Amikaro  Objectif 87  aldono al 385 (1983) | 417 (1986)
Saudaçao (Portugalio)  1999 4-5 
Scienca Revuo  multaj, ordigotaj
SEI (Spiritisma Esperanto-Informilo)  multaj duoblaj 1981-2009
Semajna Bulteno  (= Eŭropa Semajna Esperanto Gazeto)  230, 232 (1982)
Sennacieca Revuo  80, 88, 97, 98, 100, 102, 121, 123, 130-131, 2000, 2009
Sennaciulo  159, 168 (1927), 6, 10, 11 (1947), multaj 1973-2010
Socialisto (La)  (Aŭstrio)  3, 19, 25, 26, 36, 59
Sonorilo (Belga)  multaj
Soveta Uzbekistano  1 (1970)
Sudfranca Stelo (Perpignan)  53 (1974)
Speciala Cirkulero (Paderborn)  31, 32, 35, 37, 43, 44, 49
Starto (Ĉeĥio)   118, 122, 123 [kontrolota]
Suda Stelo  (La) (Jugoslavio)  152, 155 (1957) | 1959-1960 kompleta  |  1961 printempo  |  1970 1,4,5,6  |  1972 5,6
Svisa Espero    feb 1972 

Tamen (Pola)  1963 4, 7-8, 9-10  |   1964 2, 6, 10
Tamtamo (Greklando)  35, 38, 44, 47, 49, 50,55, 56, 57, 65 (1964-1976)  |  91-100 (1980)  |  111-120 (1982)
TEJO Tutmonde  5-6/1983  |  1-2/1984  |  16, 38-41, 43-45, 47, 50-57, 61-63, 66, 67, 70, 80, 143-144
Tempo (Kroatio)  1 1985  |  2, 3, 4/1986  |  aprilo 1997 | julio 2001
Tra La Mondo  jul, okt 1905  |  aug nov 1906  |  nov, dec 1907  |  apr 1908  |  jun 1908 (nekompleta: nur pri Filipinoj)
Translimen  3/1994  
Travailleur Espérantiste : vidu Esperantista Laboristo
Trefo (TRENHA)  1-10 (1999-2003)
Turista Mondo (Unger)  1969/1  |  1970 2, 3  |  1971 4
Tutmondaj Sciencoj kaj Teknikoj  1987 1-4  |  1988 2-4  |  1989 3-4  |  1990 1-2

Ukraina Stelo  1/1994
Ukrainia Esperantisto  1/1990
Universala Ligo  nov 1974  |  jan jul sep nov 1975  |  jan mar maj dec 1976  |  jan mar 1977  |  maj-okt 1978  |  sep okt 1979  |  jan-feb, mar 1977  |  maj-okt 1978  |  sep-okt 1979  |  jan-feb, apr 1980  |  sep-dec 1980  |  feb 1981  |   aug, dec 1983
UN kaj Ni  (ekde oktobro 1988: Mono kaj ni)  7, 10, 12-37, 42, 46-48
Valencia Lumo  13, 23-28 [ne plu troveblas]
Venezuela Stelo  19, 20, 23, 24, 25, 26
Verdire  3, 5, 6, 9, 12-14 (de numero 1 ekzistas du versioj)
Vestfaliaj Flugfolioj  1981, 1983, 55, 56, 58-63, 65-90, 92, 95
Vojo-Vero-Vivo (NL)  12, 21, 35, 44-48, (1947-1953  |  7-12, 18-21, 30-33 (tria volumo 1954-1959)  |  2, 5-11, 14-28, 31, 33-35,  (kvara volumo  |  16-19, 26 (kvina volumo 1967-1969)  |  23 (sesa 1971)
Wereldtaal (NL) 29 (sep 1926)
Worker Esperantist (The)  84, 384-386
Zweite Sprache (Die) (Aŭstrio)  17, 18, 20, 22-25
(21feb2019)       (informoj: roland.rotsaert(a)gmail.com)
Comments