Dokumentoj-Arĥivo

En la Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet estas, krom libroj kaj revuoj, ankaŭ granda aro da diversaj dokumentoj kaj objektoj. Ili estis dum la pasintaj jaroj iom post iom ordigitaj en skatoloj kaj estas farita manskribita inventaro de ĉiu skatolo.

Intertempe jam estas pli ol 100 skatoloj kaj manskribitaj inventaroj ne plu sufiĉas por facile ion retrovi. Tial la manskribaĵoj estis grupigitaj en unu pdf-dosieron. Ligo al ĝi troviĝas sube.

La inventaroj estis faritaj dum multaj jaroj, de pluraj personoj, laŭ diversaj metodoj. Pro tio mankas unueca strukturo, sed espereble - atendante la refaron de la inventaro laŭ scienca metodo - per ĝi la publiko pli facile povos ekkoni kio estas en la Fondaĵo.

(Gravaj) korektoj kaj petoj por ricevi skanaĵon de iu dokumento bonvenas ĉe la Fondaĵo.

Kelkaj lastatempaj aldonoj:

- Administra arĥivo de BEF (Belga Esperanto-Federacio) 1990-2010

- Kolekto de PowerPoint-dosieroj pri diversaj temoj de Joris Peperstraete (vidu xls-dosieron sube)

- Arĥivaĵoj de Leona Meurrens (Leuven)

- Dokumentoj de universalaj kaj aliaj kongreso

In het Esperanto-Fonds Cesar Vanbiervliet zitten, behalve boeken en tijdschriften, ook veel losse documenten en voorwerpen. Tijdens de voorbije jaren werden ze geordend en opgeborgen in dozen; van elke doos is er een handgeschreven inventaris.

Ondertussen zijn er al meer dan 100 dozen en de handgeschreven inventarissen laten niet meer toe iets vlot terug te vinden. Zij werden gegroepeerd in één pdf-bestand (link hieronder).

De inventarissen werden opgemaakt gedurende vele jaren, door meerdere personen en volgens verschillende methodes. Daarom hebben ze geen eenvormige structuur. Wellicht zullen ze toch helpen om het publiek een beter inzicht te geven in wat zich in het Fonds bevindt.

(Belangrijke) correcties en vragen voor een scan van een documenten zijn welkom bij het Fonds.

Enkele recente aanwinsten:

- Administratief archief van BEF (Belgische Esperanto-Federatie) 1990-2010

- Verzameling van PowerPoint-presentaties geschonken door Joris Peperstraete (lijst hieronder).

- Archief van Leona Meurrens (Leuven)

- Documenten van wereld- en andere Esperantocongressen

(2okt2018)