Inventaroj‎ > ‎

Afiŝoj

La Fondaĵo ankaŭ havas kelkajn centojn da afiŝoj.  Ili estas fotitaj kaj enretigitaj je www.flickr.com (uzu serĉvorton 'afisho'). Kompletigoj de la priskriboj bonvenas.

Komence de 2018 la kolekto estis reordigita kaj registrita en datumbazo konsultebla je http://archivo.alcl.be . 
Krome disponeblas la suba pdf-dosiero kun etaj bildoj.

Het Fonds heeft ook een collectie van enkele honderden affiches.  De affiches zijn gescand of gefotografeerd en staan op www.flickr.com (zoek naar 'afisho'). Aanvullingen op de beschrijvingen zijn welkom.

Begin 2018 werd de collectie opnieuw geordend en geregistreerd in een database die die kan geraadpleegd worden op http://archivo.alcl.be . Het pdf-bestand hieronder toont de collectie met kleine afbeeldingen.
Ċ
Roland Rotsaert,
17 apr. 2018 07:04