Inventaroj

Dokumentoj

En la Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet estas, krom libroj kaj revuoj, ankaŭ granda aro da diversaj dokumentoj kaj objektoj.

Jam estas inventaroj de la dokumentoj, afiŝoj kaj flagoj (vidu la subpaĝojn sube). Krome estas diversaj kolektoj ankoraŭ prilaborataj: kongresaj dokumentoj, komercaj kaj turismaj reklamoj, k.a.

Dum la jaro 2018 la kolektoj de afiŝoj, objektoj kaj flagoj estis reordigitaj kaj registritaj en datumbazo konsultebla je http://archivo.alcl.be . Ankoraŭ aldoniĝos serio de kelkcentaj vinjetoj. 

(Gravaj) korektoj kaj petoj por ricevi skanaĵon aŭ foton de iu objekto bonvenas ĉe la Fondaĵo.


Roland Rotsaert
(2.10.2018)

Documenten

In het Esperanto-Fonds Cesar Vanbiervliet zitten, behalve boeken en tijdschriften, ook veel losse documenten en voorwerpen.

Er zijn reeds inventarissen van de documenten, affiches en vlaggen (zie subpagina's hieronder). Er wordt nog gewerkt aan de inventarisatie van andere deelcollecties: congresdocumenten, commerciële en toeristische folders, enz.

Tijdens het jaar 2018 werden de affiches, objecten en vlaggen herschikt en geregistreerd in een database die kan geraadpleegd worden op http://archivo.alcl.be . Daar zal ook nog een reeks van enkele honderden vignetten aan toegevoegd worden

(Belangrijke) correcties en vragen voor een scan of foto van een document of object zijn welkom bij het Fonds.