Revuoj

Sube estas listo (ankoraŭ kompletigota) de ĉiuj konataj (entute aŭ parte) bitigitaj revuoj. Se antaŭ la titolo estas '*', ili estas bitigitaj de la Esperanto Fondaĵo Cesar Vanbiervliet kaj elŝuteblas je 
Por la aliaj revuoj klaku sur la kolorita parto de la priskribo por atingi la retejon kie ili estas. 

Estas almenaŭ unu datumbazo (ne aktuala) de artikoloj kiuj aperis en revuoj:
- EBEA de Bernhard Pabst je http://www.esperantoland.org/ebea/.


Bonvolu skribi al la prizorganto se en la listo estas manko, eraro, nefunkcianta ligo...
 * * * * *

Fine de la listo estas kelkaj raraj, unuopaj aŭ kuriozaj revuoj.

La listo estas bazita sur infomoj de aliaj E-bibliotekoj kiuj ofertas bitigitajn revuojn: la Aŭstria Nacia Biblioteko, , www.gazetejo.org kaj Bitoteko je www.esperanto.es. Ankaŭ je www.gutenberg.org estas kelkaj (i.a. The Esperantist). Ĝenerala paĝo estas je http://eo.wikisource.org/wiki/Vikifontaro:Fontoj .


Revuo-kolektoj


AktivAmeriko [1998- ] Novaĵletero de UEA-Komisiono por Ameriko (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2756)

American Esperanto magazine [1949-1965] Oficiala organo de la Esperanto-Asocio de Nord-Ameriko (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2767)


Amikeco. - 1925-1926

* Antaŭen (Paco kaj Justeco, Brugge)
Dum 1941-1942 aperis 6 numeroj de Antaŭen - Mededeelingen por la membroj de la Bruĝa grupo Paco kaj Justeco. Parto estas apenaŭ legebla, pro malbona skribo. Eble ankoraŭ aperis numeroj post la milito.

Austria Esperantisto. - 1924-1938

Beograda Verda Stelo (http://www.gazetejo.org/node/2307)

* Belga Sonorilo
Estis la unua grava belga Esperanto-revuo. Ĝi aperis inter 1902 kaj 1914. Origine ĝi estis trilingva (franca-nederlanda-esperanta). Dum la lastaj jaroj ĝi estis nur franca-ida. La jarkolektoj 1907-1910 ankoraŭ estas bitigotaj. 

* Belga Esperantisto
La revuo aperis ekde  1908, kiel anstataŭanto de Belga Sonorilo, kiu iom post iom idiĝis, ĝis 1961. Estas bitigitaj jam la jaroj 1908-1911 kaj 1934-1936.  
--> ankaŭ je http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=e2k - 1908-1940

* Belga Katoliko
Aperis ekde majo 1911. (mydrive)

Beograda Verda Stelo (http://www.gazetejo.org/node/1850)


Bibliografia gazeto [1933] Literatura kritiko (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2009)

Boletín [1949- ] Bulteno de Hispana Esperanto-Federacio (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/52)

Bona Volo estas brazila revuo (http://www.gazetejo.org/node/1854)

* Brita Esperantisto (157-168 [1918], 396 [1938])


Bulteno de ATEO [1988- ] Organo de Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2841)

* Bulteno de la Internacia Labor-Oficejo (Aldono al 'Esperanto', Genève, 1924-1931, nekompleta serio)

Bulteno de Madrida Esperanto-Klubo [1955 -195-?] Boletín del Club Esperantista Madrileño (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/471)Dek-sepa (La). - 1910-1914

* Ekonomia Egaleco (1950-8, 1954-11)

El volapük [1886- ?] Órgano de la Sociedad Volapükista Matritense (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/1879)

Esperantist (The) - 1903-1905  --> 1903-1905 ankaŭ je Gutenberg 

Esperantista Vegetarano estas organo de TUTMONDA ESPERANTISTA VEGETARANA ASOCIO (TEVA) (http://www.gazetejo.org/node/2000)

Esperantisto (La) - 1889-1895

Esperanto. - 1905-1946


* Esperanto en Belgio (1980-1989, verŝajne ne kompleta)


* Esperanto (L') (Gent Esperanto, Esperanto Gent) Monata bulteno de la Genta Esperanto-Grupo 1913-1914

Esperantologio [1999- ] Esperanto studies : EES (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2903)

Eŭropa bulteno [2000- ] Reta bulteno de Eŭropa Esperanto Unuiĝo (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2907) aŭ (http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno)

Eventoj - Arĥivo 1992-2002je http://www.eventoj.hu/arkivo/

Fanzeranto estas brazila Revueto eldonita de Fábio Silva (http://www.gazetejo.org/node/2084)

Fido kaj espero [1968- ] Organo de la Grupo Esperantista de Valladolid (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2687)

* Flandra Esperantisto aperis inter 1929 kaj 1961, kun interrompo dum la milito. La jarkolektoj 1929-1930, 1935-1937, 1940 kaj parto de la postmilitaj numeroj estas bitigitaj. Dum la milito (1941) aperis kelkaj numeroj de Mededeelingen voor Den Vlaamschen Esperantist (bitigita) kaj eble ankaŭ Flandra Studanto (ne trovita). (mydrive)

* Flandra Katoliko (1935-1946, ankoraŭ aperis postaj numeroj) (kun kelkaj numeroj de la antaŭanto: Katholiek Esperanto-Bulletijn, 1935)

* Flandra Studanto [4689]
Aldono al Flandra Esperantisto. Fakte la jaro 1939 estas 12-parta, monata kurso.

Gazeto andaluzia (AEU) [1910, 1984- ] Organo de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2857) (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2868)

Gazeto de la Amikoj de E.R.B. (GAERB, Esperantista Reprezentantaro Bruselo)
La Fondaĵo Vanbiervliet posedas la unuan numeron (flandra eldono) el januaro 1939. Verŝajne ankaŭ estis franca eldono. Iniciatinto estis la nederlandano Frederik W. Buenting, tiam loĝanta en Bruselo. Postaj numeroj ne estas konataj.

Gazeto hispana [1911] Oficiala organo de Hispana Societo por Propagando de Esperanto (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2023)


Ĝenerala informilo [1977- ] Organo de Barcelona Esperanto-Centro (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/100)

* Hinda Esperantisto (Orgaan der Esperantisten in Indië, Semarang, Java) (3 numeroj, 1930-1931)

Hispana esperantisto [1917-1923] Oficiala organo de Zamenhofa Federacio (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2798)

Hispana Esperanto-gazeto [1931-1936] Oficiala organo de Hispana Esperanto-Asocio (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/67)

Homaro [1913-1921] Sendependa broŝuraro eldonita de Julio Mangada Rosenörn (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/190)

Horizon.taal revuo de Flandra Esperanto-Ligo (FEL) (http://www.ipernity.com/doc/flandra_esperanto-ligo/album/308993/docs)

Iberia esperantista revuo [1931-1931?] Revuo por ĉiuj iberiaj esperantistoj (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2632)

* Informilo (kadra revuo de Flandra Esperanto-Ligo) (1981-1992)


Internacia Bulteno. Germana informilo pri la milito kun la aldono: Literatura Revuo - 1914-1918 (en Vieno kiel unuopaj bildoj; numeroj 49 kaj 54 je Google Drive)

Internacia Socia Revuo Jarkolekto 1913 kaj unuopaj numeroj februaro 1907, aŭgusto 1910, februaro 1911, marto 1912 kaj januaro 1920 bitigitaj de Fondaĵo Vanbiervliet.

Internaciisto [1993- ] Organo de Kolektivo Esperantista Komunista (KEK) (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2899)* Juna Batalanto (La) [7348]

En Kortrijk estas, krom la kompleta serio 20-41  (decembro 1929 - februaro 1934), la unuopaj numeroj oktobro kaj decembro 1926 (malfacile skaneblaj por la bindado). La revuo estas iomete belga, ĉar dum pluraj jaroj ĝi estis presita en orientbelga urbeto Dison far J. Winandy.

Kajeroj el la Sudo [1988- ] Bulteno de Hispana Asocio de Laboristoj Esperantistaj (HALE) (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/1840)

Kataluna esperantisto [1910- ] Oficiala organo de Kataluna Esperanto-Asocio (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2882)

* Kerno. Komisiono de Esperanto-redakcioj pri neologismoj

Gvidanto: s-ino Audrey Childs-Mee. Ŝajne iĝis informilo por kunlaborantoj de la revuo Monato. Aperis minimume sep numeroj; en Kortrijk estas nur du: aprilo 1988 (numero 7) kaj numero sen dato nek numero. A5, po 8 p.

* Komerco (La), Oficiala Bulteno de Komercista Esperanto-Unio, Dresden-Radebeul (unuopaj numeroj 1931-1936) 

* Kooperativa Stelo Unuopaj numeroj 1982 11-12 kaj 183 1-3 bitigitaj de Fondaĵo Vanbiervliet


* Laborista Esperantisto (Amsterdam, Orgaan van de Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het gebied van de Nederlandse taal) (1945-1947)


Lanterno Azia (La) estas Oficiala organo de Korea Esperanto-Asocio (http://www.gazetejo.org/node/1852)


Lingvo Internacia. - 1895-1914
Lingvo Internacia. Literatura aldono. - 1905, 1906, 1908

Literatura mondo [1922-1949] Beletra revuo (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/1374)

* Lumturo (Antwerpen - Movado sen Nomo)  Forumo pri filozofio, kosmologio, ... eldonita de J. Kerfs kaj M. Halvelik, 9 numeroj 1980-1982

Merkato (La) revueto de Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo (IKEF)


Moderna humoro [1911] Monata ilustrita gazeto (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/1995)

Monato internacia magazino sendependa

Monda Solidareco estas bulteno de Monda Solidareco kontraŭ la Malsato (http://www.gazetejo.org/node/1806)

Nia Espero - Informilo de la Flandra Federacio de Laboristaj Esperantistoj  Revuo redaktita de A. Bracke, Gent. Lau 'Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto' ĝi aperis de 1961 ĝis 1971. La Fondaĵo Vanbiervliet posedas jarkolektojn 1969-1971 kaj unuopan numeron 5/1976. Ne eblas skani la tuton pro la bindado; estas nur skanita nebindita numero (sen dato, fino de 1971) kun i.a. letero de Hector Boffejon pri stagno de la movado kaj familia informo pri Corry De Cock.

* Nia Folieto, Esperanto-klubo La Progreso, Gent  (1919-1920, unuopaj numeroj)

Nia Informilo (Kortrijk)
Estis Ligilo inter la Geesperantistoj de la Kortrejka regiono. Aperis de oktobro 1929 ĝis (almenaŭ) aŭgusto 1937. Mankas pluraj numeroj. (mydrive)

Nia ponto [1993- ] 
Organo de la Grupo Esperantista de Bilbao (
http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/767)

Nia voĉo (Diamanto-Grupo) [1967-196-?] Duonmonata bulteno de la Diamanto-Grupo (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/473)

Ni ĉiuj estas la oficiala organo de Meksika Esperanto-Federacio (http://www.gazetejo.org/node/1827)

Nordfranca Esperantisto kaj la antaŭanto Norda Gazeto

De Nordfranca Esperantisto, redaktita en urbo Saint-Omer de Ernest Deligny estas kompleta kolekto 1936-1939. De la antaŭanto (kiu aperis inter 1912-1936, kun interrompo pro la mondmilito, en Kortrijk estas nur kelkdekaj ekzempleroj.

Nova sento [1909-19--?] Esperanta gazeto de Bilbao : organo de la vaska esperantistaro (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/1878)

* Novaĵletero (Brugge)
Revueto de la iama Bruĝa Grupo Esperantista. Aperis 23 numeroj inter 1983 kaj 1986.

Nova Provo estas Organo de NOVO, Asocio por Komuna Ellaborado de Lingvo Internacia (http://www.gazetejo.org/node/1987)

Penseo [1990- ] Monata beletra revueto en Esperanto (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/3008)

Pola Esperantisto. - 1906-1937

Ponto (La) Dumonata revuo de la Limburga Esperanto-Asocio

Popola Fronto [1936-1939] Informa bulteno internacia pri hispana lukto kontraŭ­ la faŝismo (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/963)

Publikaĵoj de Legio de Bona Volo (http://www.gazetejo.org/node/1853)

Revuo (La) - 1906-1913

Revuo Orienta (La) - 1920-1940

Rund um die Welt. - 1910-1914

Sabadell esperantista [1957-1983] Organo de Centro de Esperanto Sabadell (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/2901)

Saluton! [2002- ] Ligilo de kantabra esperantistaro (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/69)

SEK Bulteno estas eldonita de la Saenzpenja Esperanto Klubo - Argentino (http://www.gazetejo.org/node/1935)

Sepstela urbo (La) [1955-19--?] Bulteno de Madrida Esperanto-Klubo (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/457)

* Sonorilo  [1962-1974] Belga Esperanto-Federacio 

Suno hispana (La) [1904-1927] Organo de Hispana Societo por propagando de Esperanto (http://www.esperanto.es:8080/jspui/handle/11013/720)

Sur Posteno Internacia (eld. Amsterdam, Nimes, Londono) / Sur Posteno Klasbatala (Moskvo) Organoj de IPE kaj SEU, eldonitaj 1933-1938, kun monata aldon 'Persisto' (nenie trovebla) 

Teleskopo Internacilingva Scienca Revuo (http://www.gazetejo.org/node/1872)

* Tra La Mondo aperis de 1905 ĝis 1908. Vidu la subpagon.

* Vegetarano (1921-1993, unuopaj numeroj)

Verda Mondo. - 1925-1935

Vertikale periodaĵo por la aktivuloj de Flandra Esperanto-Ligo (https://sites.google.com/site/rolandrotsaertbrugge/vertikale)

Vesperto estas Monata Literatura Folio (http://www.gazetejo.org/node/1962)


Unuopaj ekzempleroj

Ĉar ili estas interesaj aŭ kuriozaj, ankaŭ estis skanitaj kelkaj unuopaj numeroj de maloftaj reveuoj.

* Amikoj de Saint-Omer (La) : Verŝajne estis eldonita nur unu numero, je la jarŝanĝo 1932-1933, de Ernest Deligny, esperantisto el la franca urbeto Saint-Omer.

Anonca Bulteno Esperantista : dum la jaroj 1925-1925 aperis almenaŭ kvar numeroj, kiel aldonaĵoj al la revuo Esperanto. Jen numeroj junio 1924 - aprilo 1925 - septembro 1925 grupigitaj en unu dosiero.

* Bela Mondo (La) aperis de julio 1908 ĝis julio 1909, ie nomita 'la plej bela revuo'; estas la du unuaj numeroj, kiuj enhavas multajn informojn pri la germana urbo Dresden kaj ĉirkaŭa regiono.

* Bulletin de la Section de Propagande de la Ligue Esperantiste Belge : franclingva; aperis nur numero 1, julio 1914, ĵus antaŭ la unua mondmilito; eldonita de A.J. Witteryck; enestas artikolo de Witteryck pri 'L'Esperanto à l'Arméee', kiu nun aspektas tre naiva.

* Ĉeĥoslavaka Gazeto numero 2 (30 julio 1921); aperis okaze de la III-a Specimena Foiro de Praha kaj enhavas multajn komercajn anoncojn (pdf-igo de unu paĝo malsukcesis; ĝi estas aldonita kiel bildo)

Distro (La) (marto-aprilo 1951) : Revueto eldonita dum kelkaj jaroj de E-junularo de Vieno, subtitolo 'Der Zeitvertreib'. Ĉi tiu numero enhavas nur unu eron: represo de prelego el 1948 de prelego de H. Sirk, kun titolo 'El la historio de nia lingvo'. Temas ĉefe pri la Ido-afero.

* Esperanta Abelo (1909)

* Espérantiste Catholique (l') : la du unuaj numeroj (aprilo kaj majo 1910) de franclingva esperanta/katolika revuo

Esperanto - ĵurnalo por propagando de lingvo internacia Esperanto en Ruslando : januaro 1905 - la unua rusa-esperanta gazeto eldonita en Rusujo, dulingva rusa-esperanta - numero 3464 en Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto.

* Esperanto-Vereinigung Deutscher Lehrer (EVDL) el Wetzlar havis cirkuleron (Rundbrief) kiu aperis dum mallonga tempo ekde 1958. (sube)

* Esperanto dans le Commerce (l')
Flugfolio kun E-gramatiko kaj vortlistoj eldonita de Association pour l'Expansion Economique Française par l'Esperanto (Paris). (sube)

* Esperanto Servo [decembro 1949] Aktuala Informa Bulteno de Praha

* FLETERO
Informletero de la Asocio de Laboristaj Esperantistoj en la regiono de la nederlanda lingvo

La Fondaĵo havas nur la numeron de septembro 1979a. Ĝenerale maloftas dokumentoj de la belga laborista movado en E-arhivoj. 

* Ĝenerala ligo de la blinduloj en Flandrio
Revueto de kiu aperis kvin numeroj en 1928-1929. La Fondaĵo Vanbiervliet nur posedas la lastan numeron. Eldoninto estas Frans Fiten, Antwerpen. Ekzistas ankaŭ samtitola libreto.

* Generalitat de Catalunya (la kataluna registaro dum la hispana interna milito) eldonis 'Comunicat de Premsa' (gazetaran komunikon) en Esperanto. Estas bitigitaj du numeroj el 1937. (mydrive)

* Historia Revuo, rete aperinta en majo 2005 estis nula numero de nova revuo. Ne estas sciate kio okazis al ĝi. (sube)

* Informilo por Interlingvistoj [1-2012]

* Interlingvistische Informationen [1-2012]

* IKR - Internacia Komerca Revuo
Eldonita de Furrer & Co, Zürich inter 1919 kaj 1922. Redaktoro estis Hj. Unger el Genève. Oficiala organo de Internacia Federacio por komuna komerca lingvo. Estas bitigita numero 24 el 1922. (sube)

* Internacia Kulturo (Sofia)
Numero 9 de septembro 1949 i.a. enhavas artikolon pri la hungara poeto Sandor Petöfi (aŭ Ŝander Petjofi) (1823-1849).

* Informa Bulteno - Meĥlena Esperantista Grupo La Estonto
Mechelen, Belgio, januaro 1935, sola numero laŭ Takacs 5685

* Juna Ideo (La) [7368]
Belga-nederlanda-aŭstria revueto, kies ĉefpersono ŝajnas esti iu Leo Bruggeman. De la jarkolekto 1936 la Fondaĵo havas nur la numeron 3. Bedaŭrinde, ĉar en tiu jaro aperis serio de artikoloj de 'Profesoro X' (=Fernand Roose) kiuj estas gravaj la historio de la tiutempa bruĝa movado. Estas la jarkolektoj 1937-1937 (po 8 numeroj) sed ne eblas skani ilin sen detrui la bindadon kaj unuvide la enhavo estas pure religia.

* Kataluna Esperantisto Numero 11 (majo 1925) pri la 12a kongreso de la federacio en Palma de Mallorca kaj numero 177 (majo-junio 1931) kun kvereleto kun revuo Flandra Esperantisto.

* Komerca Bulteno
Estis aldono de la revuo Esperanto, eldonita de Universala Esperanto-Asocio. Ĝin redaktis W.-A. Vogler el Hamburgo. Bitigitaj estas kovrilpaĝoj de aprilo kaj julio 1911.

* LE INFORMILO - Interkontaktilo por la Laborista Esperantistaro Antverpena (numero 29 septembro-oktobro 1953)

* Nia Esperantista Hejmo (hebrea, eble ne alirebla tra One Drive)

* Nia Folieto (Esperanto-Klubo La Progreso, Gent) 1919-1920

* Nia Vivo (Zaragoza) Jubllea Numero kun kovrilpaĝe la fondintoj de la grupo Frateco (1908-1958)

* Nordfranca Esperantisto  Numero 9-10 (julio-aŭgusto 1938) (2a serio - 15a jaro)
Laŭ la subtitoloj estas daŭrigo de Pikarda Stelo - Norda Gazeto - Antaŭen (de la francaj regionoj Picardie, Artois kaj Nord). Takacs (numero 10165) mencias eldonon de novembro 1936 ĝis 1939. En la diversaj E-bibliotekoj estas nur unuopaj ekzempleroj. Kompleta kolekto eble estas en la urba biblioteko de Saint-Omer, sed la tiea esperanta kolekto ne alireblas.

* Österreichisches Esperanto-Verband Steiermark (apenaŭ legebla!)

* Paco kaj Amo estis bultena de la Esperanto Societo de Barcelono. Estas bitigitaj la numeroj 164-166-172 el 1934. 

* Panoramo de la Granda Insulo  (Madagaskaro, februaro 2014)

Por Francujo, Per Esperanto estis komitato kiu eldonis dum la unua mondmilito serion da flugfolioj. Sekcio B temas pri 'malrespektoj de la leĝoj de la popolrajto'; numero 2 havas la titolon 'Pri la belga neŭtraleco'. Ĉiuj numeroj kiujn posedas la Fondaĵo Vanbiervliet estas bitigitaj. (mydrive)

* Rundschreiben
Cirkulero de Landesleitung Steiermark des Österr. Esperantisten-Verbandes kaj Esperanto-Verein 'Einigkeit' Graz. Estas bitigitaj kelkaj numeroj el 1950. (sube)

* Sperto (La)
Laŭ la subtitolo 'Sendependa monata organo', eldonita en Indonezio. Estas konataj du numeroj (1935 kaj 1936), el kiuj la Fondaĵo Vanbiervliet havas la unua.

* Voĉo de U.M.E. (La) [marto 2010) Madagaskaro

* Vok de Neo (1963-4)  Revueto pri la planlingvo Neo, kreita de la belgo Arturo Alfandari.

(lasta aktualigo: 4aŭg2019)

Subpagina''s (1): Tra La Mondo
Ċ
Roland Rotsaert,
3 jul. 2011 07:20
Ċ
Roland Rotsaert,
11 dec. 2011 02:46
Ċ
Roland Rotsaert,
27 feb. 2013 00:54
Ċ
Roland Rotsaert,
11 dec. 2011 02:45
Ċ
Roland Rotsaert,
3 jul. 2011 07:11
Ċ
Roland Rotsaert,
11 dec. 2011 05:00
Ċ
Roland Rotsaert,
11 dec. 2011 05:00
Comments