Bitigo - Digitalisering‎ > ‎Albumoj‎ > ‎

Posenaer

En la Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet estas albumo de Maria Posenaer, formato 41 x 25 cm., en bela (sed iom kaduka) art déco kovrilo. Mi ne scias kiam aŭ kiel la albumo alvenis en Kortrijk. Enestas fotoj, bildkartoj, kongresaj dokumentoj kaj diversaj esperantaĵoj.

Ankaŭ pri Maria Posenaer (°Antwerpen, 19-10-1874 - +Wilrijk 25-3-1956) mi malmulton scias. Ŝi estis filino de Felix Posenaer kaj fratino de la pentristo Jozef Posenaer 1876-1935). Je http://eo.wikipedia.org/wiki/Maria_Elworthy-Posenaer estas malgranda artikolo. El la albumo mi scias ke ŝi aktivis en la E-movado inter 1908 en 1939, i.a. kiel LKK-ano de la antverpenaj universalaj kongresoj. Dum la unua mondmilito ŝi restadis en neŭtrala Nederlando, poste en Britio. En Britio ŝi edziniĝos, kaj post la milito ŝi kun la edzo Robert Elworthy ekloĝis en kvartalo Sint-Mariaburg, norde de Antwerpen. Kultura arĥivo Letterhuis posedas ŝiajn taglibrojn, poemojn, fotojn k.a. (verŝajne neinventarigitajn).

Ĉar la enhavo de la albumo estas grava kaj interesa, mi ciferecigis ĝin. Kiel unu paŝo, mi laŭeble reordigis la elfalintajn dukumentojn, fotis ĉiun paĝojn kaj konvertis la fotojn al .pdf-dosiero (vidu sube). Por interesitoj, la fotoj estas je www.mydrive.ch (uzantonomo guest@rotsaert8000, pasvorto lemaire).

Posta paŝo estis skanado kaj enretigo de ĉiuj dokumentoj. Mi skanis je 300 dpi en jpg-formo. Plejofte mi ankaŭ skanis la dorsflankon. Nun la tuto estas je www.flickr.com (uzu serĉvorton 'posenaer'). La intenco estas ke Flickr montros la bildon en la vicordo de la albumo. Jen ekzemplo de dosieronomo; 081_2v.jpg. '081' estas la paĝo de la albumo; '2' signifas ke estas la dua dokumento de tiu paĝo kaj 'v' signifas ke estas la dorsflanko.

Tria fazo estis la aldono de priskriboj ĉe la bildoj je Flickr. Tio okazis en Esperanto kaj (malpli ofte) en la nederlanda. Tiuj priskriboj estas kompletigendaj. Kiu registras sin je Flickr povas mem aldoni komenton; ankaŭ eblas sendi informon al mi.

La lasta fazo estas la utiligo de la informoj. Multaj E-grupoj, en kaj ekster Belgio, en la albumo trovos bildojn aŭ tekstojn pri agado en sia regiono antaŭ jarcento. Multaj etajn Vikipedio-artikolojn eblos kompletigi.

Roland Rotsaert
In het Esperanto-Fonds Cesar Vanbiervliet bevindt zich een album van Maria Posenaer, formaat 41 x 25 cm., in een mooie maar versleten art déco-band. Wanneer en hoe het album in Kortrijk terechtgekomen is, is onbekend. Het bevat foto's, postkaarten, congresdocumenten, e.a.

Ook over Maria Posenaer (°Antwerpen, 19-10-1874 - Wilrijk 25-3-1956) is weinig geweten. Zij was de dochter van Felix Posenaer en de zus van de kunstschilder Jozef Posenaer (1876-1935). Op http://eo.wikipedia.org/wiki/Maria_Elworthy-Posenaer staat een kort artikel. Uit het album kan afgeleid worden dat zij tussen 1908 en 1939 actief was in Esperanto-kringen (o.m. als mede-organisator van twee Antwerpse wereldcongressen). Tijdens WO1 verbleef ze in Nederland en Engeland. Daar is ze getrouwd en na de oorlog ging ze met haar echtgenoot in Sint-Mariaburg, ten noorden van Antwerpen wonen. Het Letterenhuis in Antwerpen bezit haar dagboeken, foto's, gedichten, e.a. (vermoedelijk niet geïnventariseerd).

Omdat de inhoud van het album interessant is, heb ik het album gedigitaliseerd. Om te beginnen heb ik de foto's zoveel mogelijk geordend, elk blad gefotografeerd en het geheel omgezet naar één .pdf-bestand (zie hieronder). De foto's staan ook op www.mydrive.ch (gebruikersnaam guest@rotsaert8000, paswoord lemaire).

De volgende stap was het scannen (300 dpi, .jpg) en publiceren. In de meeste gevallen zijn beide kanten gescand. Nu staat alles op www.flickr.com (zoekterm: posenaer). De bedoeling is dat de afbeeldingen in de volgorde van het album getoond worden. De bestandsnaam '081_2v.jpg' is als volgt opgebouwd: '081' is het paginanummer van het album, '2' is het tweede beeld op deze pagina, 'v' betekent dat het de keerzijde betreft.

De derde stap was het toevoegen van beschrijvingen (in het Esperanto, soms in het Nederlands). Veel moet nog aangevuld worden. Wie zich registreert bij Flickr kan zelf een commentaar schrijven; er kan ook tekst naar mij gestuurd worden.

De laatste stap is het nuttig gebruiken van de informatiebron. Velen zullen in het album informatie vinden over Esperanto in hun streek, een eeuw geleden. Een reeks korte Wikipedia-artikelen zal kunnen aangevuld worden.

Roland Rotsaert

Ċ
posenaer.pdf
(16639k)
Roland Rotsaert,
11 jul. 2010 07:51