Hejmo

Ĉi tiu retpaĝo estas kreita precipe por esperantologoj kaj ĉiuj tiuj, kiuj interesiĝas pri la reformo de Esperanto farita de Ludoviko Zamenhof kaj publikigita de li en sinsekvaj numeroj de "La Esperantisto" en la jaro 1894. Nomata de li mem "dialekto", fine ĝi ne estis aprobita kiel la oficiala formo de la lingvo. Ludoviko Zamenhof faris ĝin influite de reformemaj esperantistoj, sed ĉar rezulte de la voĉdonado la plejmulto da legantoj de "La Esperantisto" estis kontraŭ la reformo, Zamenhof rezignis pri tiu projekto kaj poste ne volis reveni al ĝi timante lingvan nestabilecon. Nun en la 21-a jarcento Esperanto estas stabila kaj la antaŭa timemo ne plu estas grava. La celo de ĉi tiu retejo estas havigi al la interesemuloj la fonton de informoj kaj demonstri, kiel la dialekto proponita de Ludoviko Zamenhof en la jaro 1894 funkcias. Samtempe estas lanĉita blogo "Esperanto1894", kiu informas pri la disvolviĝo de ĉi tiu retpaĝo.

Hik retpagino esten kreate precipe por esperantologi e omnui is, kvu interesisken de reformo de Esperanto farate de Ludoviko Samenhof e publikigate de lu in susekve numeri de "La Esperantisto" in anuo 1894. Nomate de lu ipsu "dialekto", fine lu ne estin aprobate kom oficiale formo de lingvo. Ludoviko Samenhof farin lu influate de reformeme esperantisti, sed nam resulte de vocodaro maksumulto de lektenti de "La Esperantisto" estin kontru reformo, Samenhof resignin de is projekto e postue ne vulin revena al lu timente lingve nestabilito. Nunk in 21-e anucento Esperanto esten stabile e antue timemo ne plu esten grave. Skopo de hik retejo esten haviga al interesemuli fonto de informi e demonstra, kom dialekto proponate de L. Samenhof in anuo 1894 funkzien. Samtempe esten lancate blogo "Esperanto1894", kvu informen pri disvolvisko de hik retpagino.

Comments