Γ' Τάξη

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/τ.Β΄/05-06-2015 το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας της Γ΄ Τάξης του Εσπερινού ΕΠΑΛ καθορίζεται ως εξής:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

Ώρες


Ελληνική Γλώσσα (*1)

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1


Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Φυσική

1

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ  

1

Φυσική Αγωγή

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

10


(*1). Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

(*2). Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.


Comments