Πληροφορικής


Το σχολείο μας διαθέτει σύγχρονα Εργαστήρια Πληροφορικής με ποσοτική και ποιοτική επάρκεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Όλα τα εργαστήρια διαθέτουν βιντεοπροβολέα και πρόσβαση σε Τοπικό Δίκτυο και Ευρυζωνική Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Ειδικότητες: (Γ' & Δ' Τάξης)

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού


Ο Τομέ
ας Πληροφορικής των ΕΠΑΛ έχει στόχο να προσφέρει στους μαθητές σύγχρονε
G:\ΕΓΓΡΑΦΑ_ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ\BOB\Dropbox\Photos\EspWebPics\Διάφορα
ς γνώσεις συμβατές με την αγορά εργασίας, που θα μπορούν να δίνουν στον απόφοιτο την ικανότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις της Πληροφορικής, να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και να διεκδικεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μια θέση στον επαγγελματικό χώρο.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας είναι αρμόδιος για...

 • Διαχείριση εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών απλού τοπικού δικτύου υπολογιστών: 
 • Ανάπτυξη απλών εφαρμογών λογισμικού, Διαδικτύου και πολυμέσων
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη εξοπλισμού και υπηρεσιών απλού τοπικού δικτύου υπολογιστών
 • Εγκατάσταση, υποστήριξη και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού
 • Προώθηση-πώληση δικτυακού εξοπλισμού, δικτυακών υπηρεσιών και προϊόντων λογισμικού
Προοπτικές Απασχόληση

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί:
 • Στην  Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων Υπολογιστών 
 • Στην  Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού 
 • Στη Διαχείριση Τοποθεσίας στον Παγκόσμιο Ιστό, σαν webmaster

  Ειδικότερα μπορεί να εργασθεί: 

 • Σε Επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
 • Σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Μονάδες Κατάρτισης κ.λ.π. που έχουν υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό
 • Σε Επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, εγκαθιστούν, πωλούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
 • Σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Μονάδες Κατάρτισης κ.λ.π. που έχουν υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό

Μαθήματα Τομέα Πληροφορικής


Μαθήματα Β' Τάξης

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ + 2Ε

Λειτουργικά Συστήματα & Ασφάλεια Πληροφ. Συστημάτων

1Θ + 2Ε

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοτόπων

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδ/φών Υλικού & Λογ/κού

1Θ + 2Ε

Αγγλικά Τομέα


ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες

Μαθήματα Γ' & Δ' Τάξης


Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού


         Μαθήματα ειδικότητας Γ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

+ 3E

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ + 2Ε

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

2Θ + 2Ε

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ + 1Ε

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες        Μαθήματα ειδικότητας Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

+ 1E

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ + 1Ε

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό
Υπολογιστών

1Θ + 5Ε

 Αγγλικά Ειδικότητας


ΣΥΝΟΛΟ

16 ώρεςComments