Οικονομίας και Διοίκησης

Ειδικότητες ( Γ' & Δ' Τάξης):
 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

 • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας:
 • εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ
 • παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
 • φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές
 • διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
 • παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών
 • συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας
 • συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
 • ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα-
 • οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών-
 • συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
 • διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεωνΠροοπτικές Απασχόλησης   :-)


Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:
 • Οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων
 • Τράπεζες
 • Ιδιωτικές εταιρείες
 • Λογιστικά γραφεία
 • Χρηματιστηριακά γραφεία
 • Ασφαλιστικά ταμεία
 • ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών γενικών καθηκόντων


Μαθήματα Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης

 

Μαθήματα Β' Τάξης

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Αρχές Λογιστικής

3Θ + 3Ε

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Θεωρία Τουρισμού & Εφαρμογές

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

Στοιχεία Δικαίου (Αστικό - Εργατικό)


ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες

Μαθήματα Γ' & Δ' Τάξης


Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών


       Μαθήματα ειδικότητας Γ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

+ 4E

Λογιστικές Εφαρμογές

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

Αγγλικά Ειδικότητας Ι

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες        Μαθήματα ειδικότητας Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

Φορολογική Πρακτική

2Θ + 4Ε

ΣΥΝΟΛΟ

16 ώρες

Ειδικότητα: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό


       Μαθήματα ειδικότητας Γ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

+ 4E

Γεωγραφία Τουρισμού

Γαλλικά ή Γερμανικά

Αγγλικά Ειδικότητας I

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες        Μαθήματα ειδικότητας Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Εφαρμογές στον Τουρισμό

 Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ


ΣΥΝΟΛΟ

16 ώρες

Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)


        Μαθήματα ειδικότητας Γ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών 

+ 2E

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics)

2Θ + 3Ε

Αγγλικά Ειδικότητας IΙ

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες        Μαθήματα ειδικότητας Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης

Οργάνωση και Διαχείριση  Μεταφορών

2Θ + 2Ε

Λογιστικές Εφαρμογές


ΣΥΝΟΛΟ

16 ώρεςComments