Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ειδικότητες (Γ' & Δ' Τάξης):

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

 • Τεχνικός Αυτοματισμού

 Από το σχολικό έτος 2014-2015 οι δύο τομείς Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών ενοποιήθηκαν σε ένα κοινό τομέα "Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού"


 
   
 
   

Μαθήματα Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού


Μαθήματα Β' Τάξης

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς & Εναλλασόμενου Ρεύματος)

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

2Θ + 3Ε

Αυτοματισμοί, Αισθητήρες & Βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

1Θ + 3Ε

Βασικά Ηλεκτρονικά

1Θ + 3Ε

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες

Μαθήματα Γ' & Δ' Τάξης

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

     

        Μαθήματα ειδικότητας Γ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα
υπολογιστικά συστήματα

Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων

Διαχείριση και Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Δικτύων Συστημάτων


1Θ + 4Ε

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις και Συστήματα Ασφάλειας

1Θ + 2Ε


 
Αγγλικά Ειδικότητας

 

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες        Μαθήματα ειδικότητας Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Ηλεκτρονικές Διατάξεις

Ψηφιακά Συστήματα


Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών


 
 Ηλεκτρονικές κατασκευές

 

 
 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων
 


ΣΥΝΟΛΟ

16 ώρες
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

     

         Μαθήματα ειδικότητας Γ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος - Ηλεκτρομαγνητισμός

3Θ + 3Ε

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

3Θ + 4Ε


 
Αγγλικά Ειδικότητας

 

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες        Μαθήματα ειδικότητας Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.


ΗλεκτροτεχνίαΗλεκτρικές Μηχανές


Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας & Ηλεκτρικών Μηχανών

 
 Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

 
2Θ + 4Ε

ΣΥΝΟΛΟ

16 ώρες
Ειδικότητα: Τεχνικός Αυτοματισμού

     

         Μαθήματα ειδικότητας Γ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

1Θ + 3Ε

Ηλεκτρονικά Ισχύος

1Θ + 2Ε


 
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου - Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές

 
1Θ + 4Ε
 
 Μηχατρονική

 
1Θ + 2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες        Μαθήματα ειδικότητας Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.


ΗλεκτροτεχνίαΨηφιακά Συστήματα


Ηλεκτρονικές Κατασκευές


 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

 

 
 Αγγλικά Ειδικότητας

 

ΣΥΝΟΛΟ

16 ώρες Ο απόφοιτος της ειδικότητας

 • Αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει – με βάση τις κατάλληλες οδηγίες – απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας.
 • Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές. Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους.
 • Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών.
 • Μπορεί να εργαστεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος.
 • Συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί.


Προοπτικές Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

 • Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας κ.α.
 • Εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή κα εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης.
 • Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως.
 • Σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
 • ε εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας

 • Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ περιφερειακών συσκευών και Δικτύων.
 • Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ,  περιφερειακών και Δικτύων.
 • Εγκαθιστά δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών.
 • Ασχολείται με τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών και δικτύων (λειτουργικά συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση πακέτων κ.α.
 • Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του διαδικτύου.

Προοπτικές Απασχόλησης

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

 • Βιομηχανία ή Βιοτεχνία ή Εταιρεία Συναρμολόγησης Η/Υ.
 • Τεχνική Εταιρεία ή Συνεργείο Εγκατάστασης Συστημάτων Η/Υ και Δικτύων.
 • Τεχνική Εταιρεία Εγκατάστασης Δομημένων Καλωδιώσεων για Δίκτυα Η/Υ.
 • Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχής Υπηρεσιών του Διαδικτύου (Internet).
 • Καταστήματα πώλησης Η/Υ και Δικτυακών Προϊόντων.
 • Σε Τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα που ασχολούνται με την Συντήρηση και Επισκευή Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων.

 

Προοπτικές Απασχόλησης:
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός σε:
 • Τεχνικές εταιρείες ή Εργαστήρια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων.
 • Τεχνικές εταιρείες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής κυκλωμάτων οικιακών αυτοματισμών.
 • Τεχνικές εταιρείες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών.
 • Τεχνικές εταιρείες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής οπτικοακουστικών μέσων κτιρίων (θυροτηλέφωνα, θυροτηλεοράσεις κλπ).
 • Δημόσιους Οργανισμούς.
 • Καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρολογικών.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας ασχολείται με:

 • Εγκατάσταση, συντήρηση, έλεγχος και επισκευή γραμμών παροχής ηλεκτρικού πίνακα – μετρητή ΔΕΗ.
 • Γείωση ηλεκτρικής εγκατάστασης, κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών.
 • Κυκλώματα τροφοδοσίας μαγειρείου και σύνδεσης αυτού.
 • Κυκλώματα τροφοδοσίας συσκευής παραγωγής θερμού νερού χρήσης.
 • Κυκλώματα ενισχυμένων γραμμών (πλυντηρίων, κλιματιστικών κλπ), πινάκων διανομής και ελέγχου, κυκλώματα ασθενών ρευμάτων.
 • Κυκλώματα φωτισμού κλιμακοστασίου.
 • Κυκλώματα αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης, κυκλώματα εφεδρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Απλά κυκλώματα οικιακών αυτοματισμών.

Παράλληλα είναι υπεύθυνος για το συνολικό έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, την ενημέρωση των ηλεκτρολογικών σχεδίων του κτιρίου, την ασφάλεια, υγιεινή και πυροπροστασία.

Ο επαγγελματίας αυτού του επιπέδου γνωρίζει και εφαρμόζει τους κανόνες/νόμους που ισχύουν για τη δημιουργία ενός συστήματος αγωγών που μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια με αξιοπιστία, ασφάλεια και οικονομία σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές ενός κτιρίου μικρής έκτασης, εκτός από τα μηχανήματα κίνησης, αυτόματου ελέγχου και υψηλής τάσης.Comments