Μηχανολογίας

   

Ειδικότητες: (Γ' & Δ' Τάξης)

 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

 • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και
  Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου καιΦυσικού Αερίου


Ο απόφοιτος της ειδικότητας
 • Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή.
 • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.Προοπτικές Απασχόλησης :-)

 • Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός σε:
 • Εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και σε εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
 • Εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
 • Εγκατάσταση και συντήρηση εφαρμογών φυσικού αερίου.


Μαθήματα Τομέα Μηχανολογίας

   

Μαθήματα Β' Τάξης

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές

3Θ + 3Ε

Μηχανική Αντοχή Υλικών


Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατακευών - Εφαρμογές

2Θ + 4Ε

Αγγλικά Τομέα


ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες

Μαθήματα Γ' & Δ' Τάξης


Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και
            Μηχανικός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

       

  Μαθήματα ειδικότητας Γ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

Υδρευση - Αποχέτευση

1Θ + 4Ε

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ + 2Ε


 Σχέδιο Ειδικότητας

 
 
 Αγγλικά Ειδικότητας

 

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες  Μαθήματα ειδικότητας Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων


Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων

2Θ + 3Ε

Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης

1Θ + 4Ε

ΣΥΝΟΛΟ

16 ώρες

 Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού


       Μαθήματα ειδικότητας Γ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.


ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

3Θ+4Ε

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες  Μαθήματα ειδικότητας Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

3Θ + 5Ε

 
 Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού      Εγκαταστάσεων   Ψύξης  και Κλιματισμού

 
1Θ + 2Ε

 Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
 
 

ΣΥΝΟΛΟ

16 ώρες

 

     

Comments