Δομικών έργων

Ειδικότητα : Σχεδιαστών Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής (Γ' & Δ' Τάξη)


Ο απόφοιτος της ειδικότητας:
 • Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
 • Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής .
 • Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλοτύπων  και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής .
 • Εκτελεί προσμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
 • Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και την σύνταξη τους για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας .
 • Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
 • Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Αποτυπώνει και εμβαδομετρά γήπεδα.
 • Πραγματοποιεί την μελέτη και εγκατάσταση παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης .

 Προοπτικές Απασχόλησης :-)


Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως:
 • Τεχνίτης – εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού
 • Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών.
 • Εκτιμητής κόστους.
 • Σχεδιαστής
 • Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών.
 • Εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές.
 • Εργαζόμενος στο εθνικό κτηματολόγιο.


Μαθήματα Τομέα Δομικών Εργων

 

Μαθήματα Β' Τάξης

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Τοπογραφία

2Θ + 3Ε

Κτιριακά Εργα και Δομικά Υλικά

2Θ + 2Ε

Σχέδιο Δομικών Εργων με χρήση Η/Υ  Ι

Δομημένο Περιβάλλον & Πολεοδομικές Εφαρμογές

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες

Μαθήματα Γ' & Δ' Τάξης


Ειδικότητα: Σχεδιαστής Δομικών Εργων και Γεωπληροφορικής

     

         Μαθήματα ειδικότητας Γ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Οργάνωση Τεχνικών Εργων

2Θ + 2Ε

Οικοδομικό Σχέδιο

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα 

 
  Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ


 2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες        Μαθήματα ειδικότητας Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Οικοδομική

Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ 

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού & Εργων Υποδομής

1Θ  + 2Ε

 
 Αγγλικά ειδικότητας

 

ΣΥΝΟΛΟ

16 ώρες


Comments