Τομείς - Ειδικότητες

Α Τάξη, Ομάδες Προσανατολισμού
 • Τεχνολογικών Εφαρμογών
 • Διοίκησης και Οικονομίας
 • Υγείας - Πρόνοιας και Αισθητικής - Κομμωτικής
Β’ Τάξη, Τομείς
 • Τομέας Πληροφορικής
 • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
 • Τομέας Δομικών Εργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
 • Τομέας Μηχανολογίας
 • Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Γ’ Τάξη, Τομείς - Ειδικότητες
 • Τομέας Πληροφορικής
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Τομέας Μηχανολογίας
  • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Υδραυλικών  Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
 • Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  • Τεχνικός Αυτοματισμού
 • Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
  • Σχεδιαστής Δομικών Εργων και Γεωπληροφορικής
 • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistic)
 • Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
  • Βοηθός Νοσηλευτή
  • Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων
  • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  • Αισθητικής Τέχνης
Δ’ Τάξη, Ειδικότητες

 • Τομέας Πληροφορικής
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Τομέας Μηχανολογίας
  • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
 • Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων
  • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων
  • Τεχνικός Αυτοματισμού
 • Τομέας Δομικών Εργων
  • Σχεδιαστής Δομικών Εργων και Γεωπληροφορικής
 • Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης
  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
  • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistic)