Β' Τάξη

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1915/τ.Β΄/15-7-2014 το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας της Β΄ Τάξης του Εσπερινού ΕΠΑΛ καθορίζεται ως εξής:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μάθημα

Ώρες


Φυσικές Επιστήμες (*1)

Φυσική

1

Χημεία

1

Νέα Ελληνικά

3


Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Θρησκευτικά

1

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές  Δικαίου και Κοινωνιολογία)

1

 
 Σύνολο:   

 10

 (*1). Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική  και β) Χημεία

 (*2). Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.


Comments