Α' Τάξη

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1567 του 2016 στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε (25) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν έξι (06) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινά για όλους τους μαθητές, διάρκειας δώδεκα (15) ωρών, δύο μαθήματα προσανατολισμού διάρκειας τεσσάρων (04) ωρών και τρία (03) μαθήματα επιλογής διάρκειας έξι (06) ωρών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

 1) Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

Ώρες


Φυσικές Επιστήμες (*1)

Φυσική

2

Χημεία

1

Ιστορία

1


Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

Πληροφορική

2


  Νέα Ελληνικά

  
4
 
 Σύνολο:   

 15

 (*1). Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική  και β) Χημεία

 (*2). Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.


  2) Μαθήματα Προσανατολισμού

Μάθημα

Ώρες

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία    

2

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

2

Σύνολο:  

4


  3) Μαθήματα Επιλογής

Μάθημα

Ώρες

Αγωγή Υγείας

2

Αρχές Γραμμικού & Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

2

Αρχές Μηχανολογίας

2

Αρχές Οικονομίας

2

Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής

2


Σύνολο:  

6

Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των πέντε (5) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ.

 

Comments