Ευρωπαϊκά Προγράμματα


Το σχολείο μας έχει ενεργό συμμετοχή σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα2017

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ υλοποιήθηκε πρόγραμμα με τίτλο "Σχεδιασμός & καθοδήγηση για τη δημιουργία νεοσύστατης ΜΜΕ- Πιλοτική εφαρμογή γραφείου ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα (Hotspot)" στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Λισαβώνα και στο Πόρτο. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 15 ημέρες με τη συμμετοχή 15 μαθητών και 12 καθηγητών του σχολείου μας.

                   
      

      

      

Η διάχυση αποτελεσμάτων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Μαίου στο αμφιθέατρο του σχολείου μας.

     


       


2016

        Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Teachers4Europe που ανέλαβε η καθηγήτρια Παυλίδου Ιωάννα ΠΕ06 με το τμήμα Υπαλλήλων Οικονομίας & Διοίκησης στον Τουρισμό της Δ’ τάξης του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα τους με τίτλο:

        Ταξιδεύοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση «Η τουριστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

        Τα αποτελέσματα της ομαδικής τους προσπάθειας παρουσιάστηκαν την Τρίτη 10/5/2016 σε ημερίδα των καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων που εκπονήθηκαν στο σχολείο, ενώπιον όλου του εκπαιδευτικού και σχολικού δυναμικού στο αμφιθέατρο του Εσπερινού ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. (δείτε την παρουσίαση του προγράμματος και στο κανάλι του σχολείου)


2014

Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci 2013-2014 ( Ιταλία ) -  VETPRO
"Προάγοντας την επαγγελματική εμπειρία ενήλικων μαθητών στην τοπική αγορά εργασίας: Οργάνωση πιλοτικών δομών υποστήριξης."


2009

Πρόγραμμα Grundtvig 2009-2010
"Η Ιστορία σε πολύπλευρη άποψη μέσα απο τα μάτια των ενήλικων μαθητών (History in Multiperspective Vision Though the Adult Learners Eyes"
Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Τουρκία

2008

VETPRO - "Η συμβολή της σχολικής βιβλιοθήκης στη διαπολιτισμικότητα της εκπαίδευσης – κατάρτισης"
Grundtvig  - "Η ιστορία σε πολύπλευρη οπτική μέσα από τα μάτια των ενήλικων μαθητών"

2007

Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci 2007-2008 ( Ιταλία – Γερμανία ) - VETPRO

"Η ανάπτυξη της ικανότητας αποδοχής και ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας στην εργασία μέσω της εκπαίδευσης"


2006     

Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci 2006-2007 (Ιταλία) - VETPRO

"Μελέτη των συστημάτων κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων στην Ενωμένη Ευρώπη των κοινών εκπαιδευτικών στόχων"

Υποσελίδες (1): Grundtvig
Comments