Robòtica


Activitats amb robots educatius:   Bee-bots (Infantil i CI),                  Probot (CI, CM, CS)             i          Lego-Wedo (CM-CS)
 
beebo
 
   


Avantatges de la robòtica educativa:

  • Potencia la motivació, l'atenció, l'interès i l'esforç per la creativitat de les activitats.
  • Estimula la creativitat i la imaginació en les activitats de programació i, en alguns casos, construcció dels robots.
  • Facilita els aprenentatges i els enriqueix amb pràctiques molt atractives.
  • És un sistema d'ensenyament interdisciplinari, es pot treballar de manera transversal en diferents àrees.
  • Estimula la participació i el treball col·laboratiu ja que s'acostuma a treballar en equip.
  • Treballa tècniques i metodologies de pensament computacional, útil en la resolució de tot tipus de processos i problemes.


Espiral del pensament creatiu procés desenvolupat per Mitchel Resnick

Davant d'un repte o problema que planteja el professor...

IMAGINA les possibles solucions (pluja d'idees en grup...) =>
CREA o construeix la seva pròpia solució amb ajuda de dibuixos, eines TIC 
=>
EXPERIMENTA, juga...per comprovar que la solució triada resol el repte 
=>
COMPARTEIX la soluci
ons (enriqueix la idea pròpia i millora la dels altres) =>
REFLEXIONA sobre les solucions dels companys i possibilitats de millora de la teva idea 
=>
IMAGINA 
una nova solució => . . . 

Vídeo "Pensament computacional, preparem-nos per a l'era digital"

Podeu trobar més informació a: