Arduino

Introducció

Arduino és una plataforma d'elecrònica oberta per la creació de prototips basats en software i hardware flexibles i fàcils d'utilitzar. Es va crear per artistes, disenyadors i qualsvol interesat en creat entorns o objectes interactius.

Per a més informació, podeu trobar tot tipus d'informació i ajuda a la pàgina oficial d'Arduino:

www.arduino.cc./es/

En aquest apartat dedicat a la Placa Arduino podreu trobar informació, material i activitats vàris per realitzar amb material d'Arduino.


Software de programació d'Arduino.

Per programar la placa d'Arduino utilitzarem el Software d'Arduino, el qual està programat en Java i està disponible per Windows, Mac OS X i  Linux. Podeu descarregar la versió més recent del software a partir del següent link:

Descarregar Software Programació d' Arduino 


Software de programació gràfica Ardublock
Ardublock és un software de programació gràfica per Arduino, que facilitat la tasca de programació a aquelles persones que s'introdueixen en el món de l'electrònica i la programació. 
Podeu descarregar la versió més recent del software a partir del següent link:

Descarregar Ardublock

Comments