11.2. Hizkuntza Trataera Integratua

2. aztergaia: Hizkuntzaren Trataera Integratua (bateratua eta dibertsifikatua)
 • El tractament de les lengües: 
  • El Tractament integrat. 
  • El tractament integrat de les llengës. 
  • El tractament integrat de les llengües i els comtinguts

  Irizpide orokorrak eta sekuentziazioa

  Ferrer, M. (1998): "La integración de las lenguas en la educación secundaria" in Aula 70: https://goo.gl/JCrzyf

  Textos aldizkaria, 47 zkia,  2008/01; monografikoa: El tratamiento integrado de las lenguas.  http://www.grao.com/revistes/textos/047-el-tratamiento-integrado-de-las-lenguas

  Jakingarriak aldizkaria, 57 zkiz, 2006, monografikoa: Eleaniztasuna eskolan:  http://www.mondragon.edu/eu/files/aldizkariak-revistas/jakingarriak/pdf/Jakingarriak%2057.pdf
   

  Sekuentziazioa eta Unitate Didaktikoak:


  Comments