Gmail y Google Calendar

Eskola 2.0. Ikastaroa (Edukiak)
  • Posta elektronikoa. GMAILen kontuak.Googleko zerbitzuak. Kontaktuen antolaketa. Edukien antolaketa. Iragazkien sortzea. 
  • Egutegiaren antolaketa.  Egutegi berria sortu. Gertakizunak sortu. Konfigurazioa.
 Eskola 2.0. Ikastaroa (Contenidos)
  • Correo electrónico. Cuentas de GMAIL. Servicios de Google.Organización de contactos.Organización de contenidos. Creación de filtros.
  • Organización del calendario.  Crear un nuevo calendario. Añadir eventos. Configuración.
Comments