ESKLASTER - Klaster Ekonomii Społecznej - Cluster of Social Economy

ESKLASTER
to międzysektorowa inicjatywa realizacji celów społeczno-ekonomicznych poprzez stworzenie formalnej płaszczyzny kooperacji: podmiotów ekonomii społecznej, instytucji otoczenia biznesu, administracji publicznej, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Celem jest wypracowanie trwałych mechanizmów współpracy międzysektorowej, pozwalających świadczyć przez PES profesjonalne usługi na otwartym rynku. ESKLASTER to realizacja idei kooperowania przez podmioty ekonomii społecznej z biznesem, sektorem nauki oraz administracją publiczną. Rozwój ekonomiczny poszczególnych przedsiębiorstw społecznych poprzez: wdrażanie innowacji, wzmocnienie marketingu        i networking powoduje wzrost konkurencyjności i generuje wartość dodaną, jaką jest wzrost zaufania społecznego w tym obszarze.

ESKLASTER - CLUSTER OF SOCIAL ECONOMY.

  • facebook: ESKLASTER - Klaster Ekonomii Społecznej
  • tel. (+48) 889 333 999KORZYŚCI  Z  UDZIAŁU  W  INICJATYWIE  ESKLASTER

  • oddziaływuje na zwiększenie obrotów firm czynnie działajacych w Klastrze
  • ułatwia dostęp do funduszy unijnych i venture capital
  • uwiarygodnia w oczach potencjalnych Partnerów
  • umożliwia dostęp do zapytań ofertowych z kraju i zagranicy
  • daje wpływ na kształtowanie rynku pracy ulepszony dostęp do zasobów ludzkich (centra kompetencyjne, ścieżki kariery)‏
  • pomaga budować konsorcja projektowe i inwestycyjnych
  • *buduje trwałe, efektywne relacje pomiędzy władzami samorządowymi, jednostkami BR, instytucjami otoczenia biznesu, ngo i PES