אשכול הפיס


אשכולות הפיס הוקמו כפרויקט משותף של משרד החינוך, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי ומהווים מרכז יישובי ללימודי מדע, טכנולוגיה ואמנות הן בשעות הלימודים והן בשעות הפנאי למען הקהילה כולה. קיימים בארץ למעלה מ-60 אשכולות, המוצמדים כל אחד למוסד חינוכי, שכל אחד מהם מפעיל תוכנית זהה בשעות היום עבור תלמידי בתי הספר ותוכנית שונה אחרי הצהריים בהתאם לקהל היעד בסביבתו הקרובה.

כל אשכולות הפיס בישראל נבנו במתכונת זהה (המותנית לעתים בתנאים טופוגרפיים) כולל אלמנטים עיצוביים זהים וכוללים מעבדות וחדרי הכנה, כיתות מחשבים, אודיטוריום ומבואה.

במקומות שבהם הרשות המקומית לא יכלה או לא רצתה להשתתף במימון בניית האשכול נבנה מבנה קטן יותר בלי אודיטוריום בשם "'תפוז פיס" במימון מפעל הפיס.

האשכולות הראשונים שנבנו בארץ היו אשכול הפיס למדעים ולאמנויות "אהל-שם" רמת-גן ואשכול הפיס רעננה, שניהם נחנכו בשנת 1998.

 

 

 


Comments