Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47 : Betänkande pdf Ladda ner e-bok JustitiedepartementetLadda ner PDF Läs online


Uppdraget har här varit att föreslå ett genomförande i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter...

Mirror Link Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47 : Betänkande Ladda ner Justitiedepartementet pdf Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47 : Betänkande Läs online Justitiedepartementet Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47 : Betänkande Läs online Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47 : Betänkande pdf Ladda ner Justitiedepartementet Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47 : Betänkande pdf Ladda ner e-bok Justitiedepartementet Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47 : Betänkande pdf e-bok Justitiedepartementet Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47 : Betänkande Justitiedepartementet Läs online Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47 : Betänkande epub Justitiedepartementet Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47 : Betänkande pdf Justitiedepartementet
Comments