Разпределение по зали

С цел опазване на личните данни, разпределението на учениците по зали ще бъде оповестено по време на техническата конференция и при регистрацията.

Учениците от 5. до 7. клас трябва да се явят между 8:00 и 8:30 ч. на 10.11.2018 г. в 125. СУ "Боян Пенев".

Учениците от 8. до 12. клас трябва да се явят между 8:00 и 8:30 ч. на 10.11.2018 г. пред Аудитория 272 в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски".


Всички ученици от 8, 9 и 10 клас са разпределени в Аудитория 272.

Всички ученици от 11 и 12 клас са разпределени в Аудитория 65.

Единствено изключение прави единадесетокласникът от Румъния, който е разпределен в Аудитория 272.