Програма

Есенен Математически Турнир
“Акад. Стефан Додунеков”
София, 18-20.11.2017
Предварителна програма

Събота, 18.11.2017 г.
18.00-19.00 Регистрация (ИМИ-БАН, зала 503)
19.00-19.15 Техническа конференция (ИМИ-БАН, зала 503)
19.30 Работна вечеря

Неделя, 19.11.2017 г.
8.00-8.45 Регистрация (Ректорат на СУ, зала 272)
8.30-8.55 Заемане на местата от учениците (Ректорат на СУ, зали 272 и 65)
9.00-13.30 Провеждане на състезанието (Ректорат на СУ, зали 272 и 65)
14.30-20.00 Проверка на работите на учениците (ИМИ-БАН)
18.00-21.00 Обявяване на предварителни резултати, контестации (ИМИ-БАН)
21.00 Заседание на журито за определяне на наградите (ИМИ-БАН)

Понеделник, 20.11.2017 г.
10.00 Закриване и връчване на наградите (ИМИ-БАН, заседателна зала)