Програма за 5. - 7. клас

Есенен математически турнир „Акад. Стефан Додунеков”

София, 9-11 ноември 2019 г.

Програма за 5. - 7. клас (PDF)

Петък, 08.11.2019 г.

17.00 - 18.30 Регистрация – Дом на учителя (ул. Вардар 9)

19.00 - 19.15 Техническа конференция – РУО- Плевен

19.30 Работна вечеря

Събота, 09.11.2019 г.

08.00 - 08.45 Регистрация (МГ „ Гео Милев“- Плевен)

08.30 - 08.55 Заемане на местата от учениците

09.00 - 13.30 Провеждане на състезанието

14.30 - 19.00 Проверка на работите на учениците

18.00 – 19.00 Обявяване на предварителни резултати на сайта www.esenenmt.info (часът е приблизителен, възможно е резултатите да бъдат обявени по-късно)

19.00 Контестации (при закъснение в проверката на работите за даден клас е възможно контестациите само за този клас да бъдат отложени за следващия ден сутринта)

23.00 Обявяване на окончателни резултати на сайта www.esenenmt.info

Резултатите на учениците, които са представили подписана декларация за отказ от публикуване на резултати, няма да бъдат публикувани на сайта, а ще бъдат предадени на ръководителите.


Неделя, 10.11.2019 г.

09.00 - 10.00 Закриване и връчване на наградите на 5. – 7. клас в зала „Катя Попова" на Община Плевен