Покана

До директорите на училища

Уважаеми Г-н/Г-жо Директор,

На 18-20.11.2016 г. ще се проведе десетото издание на Есенния математически турнир (ЕМТ) за ученици от 8-ми до 12-ти клас. ЕМТ е включен в календара за извънкласна дейност на СМБ и се организира със съдействието на Американска Фондация за България (АФБ) и Фондация “Георги Чиликов”. Резултатите от ЕМТ важат за определяне на разширените национални отбори за BOM и EGMO и участват при изчисляването на рейтинга на учениците. Стана традиция условията и решенията на задачите, както и имената на победителите, да се публикуват в сп. Математика.

Състезанието ще се проведе на 19.11.2016 г. (събота) от 10.00 до 14.30 часа в София в Ректората на Софийския унивирситет “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15. То е индивидуално, като ще има индивидуално и отборно класиране. Всеки отбор се състои от 4 човека от съответния клас. За отборното класиране ще се сумират точките на участниците от съответния отбор. Не се разрешава участие на повече от един отбор от клас от училище, но броят на индивидуалните участници не е ограничен.

С настоящото писмо каним Вашето училище да вземе участие в състезанието. Таксата за правоучастие е 5 лв. за стипендиантите на АФБ (за 2015-16 г.), 10 лв. за всеки участник в отбор и 15 лв. за всеки от останалите участници.  

АФБ и Фондация “Георги Чиликов” осигуряват средства за награден фонд за индивидуалното класиране, купи за отборно класиране и специална награда. Финансовото обслужване на ЕМТ се извършва от Унимат СМБ ЕООД.

Участници извън София, които желаят съдействие за нощувки на 18.11 и/или 19.11 могат да получат информация от организационния комитет (Димитър Димитров – 0896616549, Румяна Караджова0888304158 и Линка Минчева0888319901).

Заявки за участие се приемат на e-mail esenenmt@abv.bg. Моля използвайте само приложения формуляр. Срокът за получаване на заявките за участие е 15.11.2016 г.

София, 24 октомври 2016 г.                                        

проф. дмн. Петър Бойваленков, 

от името на журито на ЕМТ