Покана

До директорите на училища

До председателите на секции на СМБ

Уважаеми(а) г-н/г-жо Директор,

Уважаеми(а) г-н/г-жо Председател,

Есенният математически турнир „Академик Стефан Додунеков” (ЕМТ) за ученици от 5-ти до 12-ти клас е включен в календара за извънкласна дейност на СМБ и се организира със съдействието на Американска фондация за България (АФБ) и Фондация „Георги Чиликов”. Резултатите от ЕМТ важат за определяне на разширените национални отбори за BOM и EGMO и участват при изчисляването на рейтинга на учениците. Стана традиция условията и решенията на задачите, както и имената на победителите, да се публикуват в сп. „Математика“.

Тринадесетото издание на Есенния математически турнир „Академик Стефан Додунеков” ще се проведе както следва:

· за учениците от 5. – 7. клас: на 9 ноември 2019 г. (събота) от 9:00 до 13:30 ч. в МГ „Гео Милев“, Плевен;

· за учениците от 8. – 12. клас: на 10 ноември 2019 г. (неделя) от 9:00 до 13:30 часа в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15, София.

Състезанието е индивидуално, като ще има индивидуално и отборно класиране. Всеки отбор се състои от 4 ученици от съответния клас. За отборното класиране ще се сумират точките на участниците от съответния отбор. Не се разрешава участие на повече от един отбор от клас от училище, но броят на индивидуалните участници не е ограничен.

Американска Фондация за България и Фондация „Георги Чиликов“ осигуряват средства за награден фонд за индивидуалното и отборното класиране. Финансовото обслужване се извършва от „Прокам“ ЕООД.

С настоящото писмо каним Вашето училище да вземе участие в състезанието. Такса за правоучастие на учениците в старша възрастова група (8. – 12. клас) няма, а за учениците в младша възрастова група (5. – 7. клас) таксата е 18 лв. на ученик. Таксата за правоучастие се прeвежда по сметка:

„ПРОКАМ“ ЕООД

IBAN: BG26BPBI79421034754102

BIC: BPBIBGSF,

„Юробанк България“ АД

Заявките за участие се приемат по имейл, както следва:

· за учениците от 5. – 7. клас: на esenen57@gmail.com;

· за учениците от 8. – 12. клас: на esenenmt@abv.bg.

Моля, използвайте само приложените формуляри. Срокът за подаване на заявките е 05.11.2019 г.

За всеки ученик трябва да бъде попълнена и подписана една от приложените декларации (според възрастта на ученика – ако има навършени 16 години, лично от ученика, а ако няма – от единия от родителите му). Декларациите трябва да се предадат на организаторите при регистрацията. При несъгласие за публикуване на резултата на сайта на турнира, резултатите ще се съобщават на ръководителя.

За допълнителна информация, включително формуляри за заявки, програма, регламенти, следете http://www.esenenmt.info.

София, 17 октомври 2019 г.

проф. дмн. Петър Бойваленков,

от името на журито на ЕМТ

PDF