Програма за 8. - 12. клас

Есенен математически турнир „Акад. Стефан Додунеков”

София, 9-11 ноември 2019 г.

Програма за 8. - 12. клас (PDF)

Събота, 09.11.2019 г. – Институт по математика и информатика (ИМИ–БАН)

18.00 - 19.00 Регистрация

19.00 - 19.15 Техническа конференция

19.30 Работна вечеря

Неделя, 10.11.2019 г.

08.00 - 08.45 Регистрация (Ректорат на СУ, зала 272 – 8-12 клас)

08.30 - 08.55 Заемане на местата от учениците

09.00 - 13.30 Провеждане на състезанието

14.30 – 19.00 Проверка на работите на учениците

18.00 – 19.00 Обявяване на предварителни резултати на сайта www.esenenmt.info (часът е приблизителен, възможно е резултатите да бъдат обявени по-късно)

19.00 Контестации (при закъснение в проверката на работите за даден клас е възможно контестациите само за този клас да бъдат отложени за следващия ден сутринта)

23.00 Обявяване на окончателни резултати на сайта www.esenenmt.info

Резултатите на учениците, които са представили подписана декларация за отказ от публикуване на резултати, няма да бъдат публикувани на сайта, а ще бъдат предадени на ръководителите.

Понеделник, 11.11.2019 г. – ИМИ–БАН

09.00 - 10.00 Закриване и връчване на наградите на 8. – 12. клас