Есенен математически турнир

Петнадесетият есенен математически турнир 

„Академик Стефан Додунеков“ 

се проведе на 18.11.2023 г.

Забравени вещи в 138. СУЗИЕ: яке, елек с качулка, плетена шапка, шапка с козирка. Звъннете на тел. 0888-674599.