Есенен математически турнир

Четиринадесетият есенен математически турнир

„Академик Стефан Додунеков“

се проведе на 19.11.2022 г.

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ: