Есенен математически турнир

Тринадесетият есенен математически турнир

„Академик Стефан Додунеков“

ще се проведе:

- за 5. - 7. клас: на 9 ноември 2019 г. в Плевен

- за 8. - 12. клас: на 10 ноември 2019 г. в София