Есенен математически турнир

Четиринадесети есенен математически турнир

„Академик Стефан Додунеков“

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Есенният математически турнир през 2020 г. се отменя.