L'escola

L'escola Sant Esteve és un centre de dues línies: 6 grups d'infantil, amb 113 alumnes, i 11 de primària, amb 261 alumnes.

Té els següents serveis per a l'atenció als alumnes:

  • Atenció psicopedagògiga i d'educadora social de l'EAP de la Selva.

  • Servei de suport socio-educatiu.
  • Servei de logopeda del CREDA (Centre de recursos educatius per a deficients auditius).
  • Acollida a professionals externs que donen suport a alumnes del centre amb necessitats educatives específiques.

Disposa d'aules per a l'educació musical, biblioteca-mediateca, informàtica i gimnàs cobert amb vestidors.

El centre disposa de servei de menjador amb cuina pròpia i transport escolar, que comunica el centre amb les diferents entitats de població.

Fora de l'horari lectiu s'organitzen per part de l'AMPA i l'Ajuntament activitats extra escolars. De 8 a 9 del matí funciona el servei Bon dia de guarderia d'alumnes.


Comments