ยินดีต้อนรับเข้าสู่กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Welcome to Department of Environmental Science, Chulachomklao Royal Military Academy

       การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มุ่งให้นักเรียนนายร้อยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพและประเทศชาติต่อไป (อ่านรายละเอียด) 

ความเคลื่อนไหวกองวิชา

 • 21 มึ.ค. 60 พิธีประดับยศนายทหารกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 21:37 โดย EnviSciences CRMA
 • 16 มี.ค. 60 ผอ.สกศ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา
  ส่ง 22 มี.ค. 2560 21:38 โดย EnviSciences CRMA
 • 12 มิ.ย. 57 นนร.ชั้นปีที่ 4 แต่ละกลุ่ม สอบปกป้องและนำเสนอโครงงานวิจัยของตนเองต่อคณะอาจารย์ 
  ส่ง 11 มิ.ย. 2557 20:57 โดย EnviSciences CRMA
 • 15 พ.ค. 57 นนร. ชั้นปีที่ 4 ดูงานเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกผักไร้ดินประกอบการเรียนวิชาโครงงานวิจัย นนร.ปีการศึกษา 2557 ณ จ.ปราจ ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2557 19:31 โดย EnviSciences CRMA
 • 19 พ.ย. 56 ประชุมปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบและทำการสอนในรายวิชาต่างๆ ภายในกองวิชาและสาขาอื่นภายนอกกองวิชา
  ส่ง 19 พ.ย. 2556 19:05 โดย EnviSciences CRMA
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินวันสำคัญ
ทางสิ่งแวดล้อม: กันยายน
1 กันยายน - วันสืบ นาคะเสถียร (Seub Naksatien)
13 กันยายน - วันประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร
ลำดับที่ 110 (2541)
16 กันยายน - วันโอโซนโลก
(World Ozone Day)
18 กันยายน - วันสถาปนากรมป่าไม้
18 กันยายน - วันประกาศอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของไทย (เขาใหญ่)
20 กันยายน - วันอนุรักษ์และพัฒนา
คูคลองแห่งชาติ (National River Conservation Day)
20 กันยายน - วันรักต้นไม้
26 กันยายน - วันอนุรักษ์ทะเลโลก
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กันยายน
วันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด (Clean Up The World Day)