Avaluació

RÚBRICA D’AVALUACIÓ

SUFICIENT: 1 PUNT

 

NOTABLE: 1,5 PUNTS

EXCEL·LENT: 2 PUNTS

TOTAL

 PRESA DE DECISIONS

Al grup li ha costat d’arribar a acords i l’ambient de treball no ha estat massa bo.

Hi ha hagut algun desacord en el grup, però un bon ambient de treball.

Sempre hi han hagut acords i molt bon ambient de treball.

 

RECERCA D’INFORMACIÓ

 No ha estat encertada.

Ha estat encertada, però no s’ha transmès clarament.

L’exposició demostra la recerca encertada d’informació i la seva transmissió.

 

DISSENY DE L’EXPOSICIÓ

L'exposició no és prou suggerent.

L'exposició és força suggerent.

L'exposició és molt suggerent.

 

ESTIL

Els textos de l’exposició s’han redactat amb poca claredat, objectivitat i concisió.

Els textos de l'exposició s’han redactat amb força claredat, objectivitat i concisió.

Els textos de l'exposició s’han redactat amb una total claredat, objectivitat i concisió.

 

LLENGUA

Hi ha errors ortogràfics o gramaticals.

Hi ha algun error ortogràfic o gramatical, però són lleus.

No hi ha cap error ortogràfic o gramatical.

 


Comments