INSTITUT NARCÍS OLLER. ESCOLES VERDES

Curs 2017-18


Coordinació:  Anselm Crusells, Sara Cuenca, , Xavier Salat i Núria de Pedro

Alumnat delegat ambiental de les aules:

Breument trobareu la relació de delegats per curs.
Què és l'Escola Verda?L'institut Narcís Oller és Escola Verda des de l'any 2004. 

El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:
  • Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).
  • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  • Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.

El nombre de centres educatius adherits al Programa escoles verdes el curs 2015 / 2016 és de 640 (566 amb distintiu i 74 en formació)Formar part d'aquesta xarxa de centres que voluntàriament han decidit, a través de l'educació per a la sostenibilitat, fer un canvi qualitatiu en el seu projecte educatiu, significa replantejar-se àmpliament el treball educatiu i l'organització del centre, i per tant, l'acceptació, per part de tota la comunitat educativa, d'uns compromisos bàsics.

Contacta amb nosaltres:

@ escolesverdesnarcisoller@gmail.com