Inici

Una de les actuacions prioritàries recollides a l'Agenda 21 és la reorientació de l'educació vers el desenvolupament sostenible; proposa, en aquest sentit, que s'ajudi les escoles a dissenyar plans de treball relacionats amb el medi ambient ben integrats en els seus plans d'estudi. És en aquest marc on situem el Programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya.

D'aquest programa, destaquem un doble objectiu:

  • Ajudar els centres en la seva ambientalització, és a dir, a incorporar la dimensió ambiental tant en la seva gestió com en el seu currículum.
  • Identificar, dins del conjunt del país, els centres compromesos en la pròpia millora ambiental i, per tant, en la del seu entorn.

Per iniciar aquest procés d'ambientalització, el primer pas que fa el centre és redactar el seu Pla de cohesió ambiental (o Agenda 21 de centre), on es defineixen els trets i els objectius ambientals del centre. Aquests objectius es duran a terme, al llarg dels diferents cursos escolars, mitjançant els programes d'Acció, els quals recullen les actuacions concretes de millora ambiental que el centre es compromet a realitzar durant un període de dos cursos escolars.

Però, considerant que els centres no han de ser una realitat aïllada i diferent del seu entorn, aquest programa vol, també, promoure la participació del centre en projectes locals de millora ambiental. Per tant, aquests centres poden esdevenir un dels motors del programa de sostenibilitat a escala local, de l'Agenda 21 del seu municipi. Per aconseguir-ho, es promou que s'incloguin actuacions de millora ambiental local en els seus programes d'Acció.

Llistat d'activitats

TítolÀmbit d'actuacióCursSituació
Participació en la XEST, Xarxa d’escoles per la sostenibilitat de Terrassa Relacions amb l'entorn Curs 11-12 Aplicació contínua 
Participació en el projecte “Ambicia’t” de l’ajuntament de Terrassa Relacions amb l'entorn Curs 11-12 Aplicació contínua 
Mesura del progrés, el grau d’estalvi i millora de l’eficiència energètica relatiu al comportament  Gestió Curs 11-12 Aplicació contínua 
Projecte Ecoauditories energètiques d’aula Curriculum Curs 11-12 Aplicació contínua 
Monitorització consum energètic elèctric del centre Curriculum /Gestió Curs 11-12 Aplicació contínua 
Anar caminant en les sortides dins el municipi Gestió Curs 09-10 Aplicació contínua 
S''estan mostrant 6 elements de la pàgina Pla d'Acció Ambiental ordenats per Situació, hra de creació. Mostra'n més »