Vídeo de YouTube


Vídeo de YouTube
(Transports públics al mapa)

Inici curs 2.018-19


Cal inscriure's en aquest formulari
UNA ESCOLA PER GAUDIR I APRENDRE

L'escola Els Porxos busca el ple desenvolupament de l'alumne en els àmbits motor, cognitiu, socio-afectiu i comunicatiu, transmetent i establint els valors propis d'una societat democràtica, de llibertat personal, responsabilitat, solidaritat, respecte i igualtat.

Estem fermament convençuts que l'alumne és el protagonista del seu procés d'aprenentatge i els mestres el  guien  en aquest procés partint de la reflexió i el treball a través de mètodes actius, intuïtius i motivadors on el procés d'abstracció serà progressiu i adequat a la maduresa dels alumnes.

El centre opta per un model d'escola inclusiva que respecta els diferents ritmes d'aprenentatge dels alumnes.

Fomentem la participació i responsabilitat de les famílies en la formació dels seus fills/es.

Som una escola de tracte familiar, d'una sola línia, amb instal·lacions àmplies i  lluminoses,. Aules especialitzades de música, anglès, atenció a la diversitat, informàtica, biblioteca, joc simbòlic, gimnàs, psicomotricitat...

Subpàgines (1): Europe Code Week