Telemàtics‎ > ‎

El nostre Montserrat

El nostre Montserrat
Aquest curs 2015/16, els alumnes de 3r de primària participen en el projecte telemàtic: 'El nostre Montserrat', organitzat per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).

Aquest projecte és hereu del projecte 'Montserrat, un munt d'aventures!', destinat a alumnes de cicle mitjà i cicle superior, que s'ha dut a terme durant 15 anys amb un important èxit de participació i una valoració molt positiva per totes les persones implicades. La nostra escola va participar-hi 10 anys seguits amb els alumnes de 6è.

El projecte 'El nostre Montserrat' té com a objectius principals:

 • Desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes
 • Destacar elements artístics, culturals i naturals propis de Montserrat
 • Capacitar els alumnes perquè facin un ús efectiu de les eines TIC
 • Motivar la participació positiva en el projecte

Es treballa d’adquisició de les competències bàsiques a través de les activitats que es dissenyen des de les diferents àrees: llengua, coneixement del medi, art (plàstica i música), matemàtiques, educació física i religió.

Activitats del projecte

El projecte planteja tres tipus d’activitats: activitats de recerca, activitats d’intercanvi i activitats motivacionals.

Les activitats de recerca corresponen a tasques que el projecte proposa als alumnes perquè treballin sobre un tema concret. Els temes de treball són:notes musicals

 • 1r trimestre: La música de Montserrat  
 • 2n trimestre: La muntanya de Montserrat

Les activitats d’intercanvi són aquelles on els alumnes es troben, presencialment o telemàticament, per compartir allò que han après. Estan, doncs, íntimament lligades amb les activitats de treball i es distribueixen, temporalment, de la següent manera:

 • 1r trimestre: Benvinguda mitjançant un vídeo de presentació
  • Visita presencial dels escolans a la nostra escola
 • 2n trimestre: Trobada presencial. 
  • Visita presencial dels nostres alumnes a l'Escolania i a Montserrat
 • 3r trimestre: Comiat mitjançant una videoconferència

Les activitats motivacionals són breus missatges que l’escola va rebent de manera periòdica, mensualment o quinzenalment, per mantenir l’interès dels alumnes de 3r. És informació de caire lúdic en format d’enigma o joc. 

L'experiència en el projecte Montserrat a 6è de primària durant 10 anys ens porta a poder dir que, sens dubte la realització d'aquest projecte té un punt motivacional que fa que els nostres alumnes coneguin Montserrat d'una manera diferent a la que tenien i els porta a desenvolupar noves capacitats i competències.