SABER VIURE – SABER CONVIURE: Aquest és el títol del projecte de convivència i mediació que vàrem endegar el curs 2006/07 a l’escola amb la intenció d’aglutinar un seguit d’actuacions que es venien desenvolupant des de l’àmbit de la tutoria en diferents cursos per tal d’aconseguir l’educació integral dels alumnes.
El llistat d’objectius que ens proposem pot semblar agosarat però entenem que tots són indispensables per tal que els alumnes puguin desenvolupar la seva personalitat i les seves capacitats d’una manera positiva envers ells mateixos i envers les persones que els envolten.

Volem que els alumnes puguin:
•    Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
•    Adoptar una actitud positiva davant la vida.
•    Aprendre a conèixer.
•    Aprendre a fer.
•    Aprendre a viure junts.
•    Aprendre a ser.
•    Desenvolupar l'habilitat de controlar les pròpies emocions.
•    Desenvolupar l'habilitat per generar emocions positives.
•    Desenvolupar una major competència emocional.
•    Desenvolupar la capacitat d'automotivar-se.
Volem:
•    Educar en la comprensió, acceptació i la interiorització de valors i actituds.
•    Educar per a la formació integral de l’individu.
•    Educar en l’empatia.
•    Ensenyar a pensar amb uns valors correctes.
•    Ensenyar a negociar.
•    Entrenar en el diàleg.
•    Entrenar a fer una autocrítica constructiva de la realitat social i personal.
•    Formar ciutadans lliures, responsables i amb un compromís amb ells mateixos i amb la societat.
•    Identificar les emocions dels altres.
•    Orientar als infants per potenciar les seves capacitats més hàbils.
•    Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.