Robòtica

Projecte de programació informàtica i iniciació a la robòtica

Programació informàticaLa programació i la robòtica no és només una eina de futur, sinó un suport de l’aprenentatge: augmenta la motivació, l’autonomia, treballa estratègies de resolució de problemes i fomenta la creativitat dels estudiants. A més, els nens que treballen amb ordinadors busquen consells d’altres companys, per tant, socialitzen més entre ells i treballen de forma col·laborativa.

Aprendre a programar:

  • Ajuda a solucionar problemes. Ensenya a descompondre un problema general en altres més petits i senzills.
  • Fomenta l’autocrítica mitjançant la localització d’errors.
  • Converteix les matemàtiques en una eina necessària amb una finalitat concreta.
  • Fomenta la creativitat a partir de la creació de programes.
  • Desenvolupa el pensament abstracte.
  • Estimula les capacitats verbals.
  • Millora la capacitat pel treball en equip.

Els nens que aprenen a programar obtenen millors resultats en proves matemàtiques, de raonament i de resolució de problemes; demostren més capacitat d’atenció, més autonomia i un major plaer pel descobriment de nous conceptes i desenvolupen en més grau habilitats cognitives i sòcio-emocionals.

Espiral creativitatDes del curs 2012-13 hem posat en marxa el projecte de programació informàtica i iniciació a la robòtica amb els alumnes de Cicle Mitjà i Superior.


A partir de 3r de Primària s'utilitzen diferents eines web que permeten a l'alumne començar a programar, primer de forma més guiada i posteriorment més oberta i creativa amb el programa Scratch. 

Scratch, esgarrapar en anglès, és el nom que van decidir donar la gent del MIT (Massachusetts Institute of Tecnolog

y) a un entorn de programació orientat a l'educació. El seu símbol, com no podia ser d'una altra manera, és un gat.


La forma de programar amb Scratch és molt intuïtiva i gràfica. D'aquesta manera, qui utilitza Scratch només ha de concentrarse en com combinar les instruccions per aconseguir el seu objectiu, sense perdre el temps en aspectes molt més tècnics.

Lego WeDo


La facilitat amb que es poden començar a fer programes amb Scratch el fan una eina excel·lent per aconseguir que els nostres alumnes desenvolupin habilitats com el pensament lògic, la creativitat o el treball en equip.

 En els últims cursos d'Educació Primària combinem l'Scratch amb la robòtica amb el kit de Lego WeDo, activitat que dóna més sentit encara a la programació ja que els alumnes veuen reflectit el treball de la pantalla en un objecte que obeeix les ordres que ells els donen.

 La nostra escola forma part de la gran família d'Scratchers i està al mapa de les escoles Scratch de Catalunya.