ANGLÈS:
A la LLar d'Infants s'inicia l'aprenentatge de l'anglès  a P-2 amb una estona setmanal amb jocs i cançons.
A l'Educació Infantil s'inicia l'ensenyament-aprenentatge de l'anglès a P-3 amb una dedicació de mitja hora diària  amb la mestra d'anglès i els auxiliars de conversa nadius. A més, a P-5 es fan en anglès les 2h de psicomotricitat.
A 1r i 2n de Primària es continua amb la dedicació de 2h setmanals de continguts, una de les quals amb la intervenció dels auxiliars de conversa nadius.
De 3r a 6è de Primària s'incrementa aquesta dedicació a 2'5h setmanals, una o dues de les quals combinada amb els auxiliars de conversa que treballen amb l'alumnat en petits grups.
     Tant a Infantil com a Primària, setmanalment, una de les hores de l'àrea de Plàstica compta amb la presència de l'auxiliar de conversa nadiu.
     Així mateix, s'ofereix l'anglès com activitat extraescolar a partir de P-4 en la qual també participa l'auxiliar de conversa.
     A final de curs, els alumnes de Cicle Superior (5è i 6è) poden presentar-se als examens "Young Learners" que l'escola coordina amb        Cambridge ESOL. Per minorar el preu que té aquesta prova per cada candidat, l'escola fa una aportació aproximada del 50%.                     FRANCÈS/ALEMANY
     A partir de4t de Primària i fins a 6è dediquem una hora més a l'estudi de llengües estrangeres. Els alumnes tenen l'opció de poder              dedicar una hora més a l'anglès o iniciar-se en el francès o l'alemany.
     L'alemany s'ofereix també com activitat extraescolar per 5è i 6è de Primària.