Escacs

Des del curs 2001-2002 hem incorporat els escacs a l’escola en els cursos de 5è i 6è per potenciar la millora de les habilitats personals dels nostres alumnes, de fet els nens i nenes que juguen a escacs tenen una visió més àmplia del món que els envolta.

Els objectius a aconseguir són:

  • Incrementar la creativitat i la imaginació.
  • Millorar la concentració.
  • Potenciar habilitats de pensament crític.
  • Desenvolupar la maduresa intel·lectual.
  • Resoldre problemes tant matemàtics com personals.
  • Millorar la memòria, sobretot la visual.
  • Millorar la fluïdesa lectora.
  • Acceptar les derrotes. 
  • Fomentar el respecte, l’autoestima i l’honestedat.