PROGRAMA D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA STEAMCATL'escola ha estat seleccionada per formar part del projecte d'innovació pedagògica STEAMcat.

L’àmbit STEAM engloba les àrees disciplinars de les Ciències, la Tecnologia, l'Enginyeria, l'Art i la Matemàtica. La perspectiva d'integrar i reforçar l’ensenyament de les àrees científic-tecnològiques es considera una eina crucial per dos motius. D’una banda, enriquir la cultura científic-tecnològica i dotar de pensament crític als nostres estudiants, ciutadans presents i futurs, en un món on la ciència i la tecnologia cada vegada tenen més impacte en les seves vides i el seu entorn. En segon lloc, possibilitar la formació de professionals d’aquest àmbit més diversos (equitat), de més qualitat (competència), amb més valors (ètica) i en més quantitat (interès i vocacions), per aconseguir els reptes que com a societat afrontem.

La finalitat del Programa d’innovació pedagògica STEAMcat és generar i potenciar l’interès de l’alumnat d'educació infantil i primària vers les ciències, la enginyeria, la tecnologia, l'art i les matemàtiques i incrementar la presència de dones i de l’alumnat socialment desafavorit en els estudis i professions STEAM. 
 

Els objectius del Programa d’innovació pedagògica STEAMcat són els següents:

  • Augmentar les vocacions cientificotecnològiques i matemàtiques especialment en dones i contextos socials desafavorits.
  • Reforçar el procés d’orientació de l’alumnat envers als estudis i professions de l’àmbit STEAM en termes d’equitat i en totes les etapes educatives.
  • Millorar l’habilitat per entendre i interpretar un món cientifictecnològic i matemàtic.
  • Millorar la percepció social de les àrees STEAM.
  • Millorar l’actitud personal cap a l’aprenentatge de les àrees cientificotècniques i matemàtiques, en el conjunt de l'alumnat des de l’educació infantil fins a batxillerat.
  • Incrementar l’aplicació de metodologies d'aprenentatge transversal, generadores i vehiculars de coneixement compartit entre els diferents àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic que fomentin el pensament crític i la creativitat.
  • Promoure la creació d’aliances entre els centres educatius, els agents de l’àmbit cientificotecnològic i l’entorn proper mitjançant la realització d’activitats relacionades amb problemes socialment rellevants.
  • Compartir la investigació com a docents i la pràctica reflexiva entre els membres de la comunitat STEAMcat.


Comments